Uppdatering Filippinerna

Uppdatering Filippinerna

Update-on-Philippine-operations-470.jpg11 mars | 2014

Den 7-8 november slet tyfonen Haiyan sönder regionen Visaya i centrala Filippinerna. Stormfloder med upp till 6 meter höga vågor översvämmade städerna och förstörde allt i sin väg. Kommunikationerna var näst intill utslagna. Oikocredit centralt fick rapport om att totalt åtta av Oikocredits partners hade påverkats på de ödelagda öarna Leyte och Samar.

Nu, tre månader senare, bekräftar Oikocredits Filippinska kontor att totalt 11 partners påverkats, omkring en fjärdedel av alla partner i landet. Förstörelsen orsakade partiella till fullständiga skador på grödor och fruktträd och hus och hem har totalförstörts. I vissa fall har liv också gått förlorade. Drabbade partner är AKMA, Ashi, Bovemco, CARD, LAMP, Leyte 4th, OCCCI, OFMPC, Profoods, SACRED och TSKI.

Som ett uttryck för solidaritet, gav Oikocredit omedelbart ekonomiskt stöd till sammanlagt sju partners för att hjälpa till i återuppbyggnadsstadiet. Fonder lämnades till CARD, OCCCI, OFMPC, Ashi och TSKI för stöd till offer. AKMA och SACRED fick medel för återuppbyggnad av gårdar. Under de senaste tre månaderna, har Oikocredit också omstrukturerat lån till berörda parter och gett stöd till kapacitetsuppbyggnad.

Eftersom återuppbyggnadsarbetet förväntas pågå flera månader, kommer Oikocredit återkomma med kontinuerliga lägesrapporter. 

« Tillbaka