Kvinnor går från ord till handling i fattigdomsbekämpning

Kvinnor går från ord till handling i fattigdomsbekämpning

06 mars | 2014

PRESSMEDDELANDE

Kvinnor och män säger sig vara lika benägna att investera sitt sparkapital i fattigdomsbekämpning, även om det innebär att de måste avstå från maximal avkastning. Det visar en ny Sifoundersökning från mikrofinansinstitutet Oikocredit inför den internationella kvinnodagen. När investeringar väl görs tar dock kvinnor större hänsyn än män till om placeringarna har en positiv samhällspåverkan.

– Män och kvinnor uttrycker lika stor vilja att placera sina pengar på ett hållbart sätt, men i verkligheten tar kvinnor större hänsyn till hållbarhet när placeringen väl görs. Jag hoppas nu att fler går från ord till handling och placerar sina sparpengar i projekt som lyfter människor ur fattigdom, säger Cecilia Näsman, vd Oikocredit Sverige.

Kvinnor och män (62 respektive 63 procent) uppger enligt opinionsundersökningen att de är lika villiga att avstå från maximal avkastning om de kan investera i fattigdomsbekämpning. Samtidigt visar en undersökning från Fondbolagens förening att etiska och miljömässiga faktorer är mycket viktigare för kvinnor än för män vid fondval. I denna undersökning uppger 46 procent av kvinnorna och 23 procent av männen att information om etiska och miljömässiga hänsyn är viktigt när de placerar sina pengar. Av Oikocredits investerare i Sverige är hela 60 procent kvinnor. Ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar också att kvinnor ger mer pengar till välgörenhet än män.

– Kvinnor är generellt sett mer aktiva än män när det gäller att göra investeringar i fattigdomsbekämpning. Jag tror det beror på att svenska kvinnor har lätt att identifiera sig med de utmaningar som andra kvinnor världen över möter, säger Cecilia Näsman.

Sifoundersökningen visar även att det finns skillnad mellan väljarna beroende på vilket parti man röstar på. Det tycks finnas en vilja att investera i fattigdomsbekämpning på hela den politiska skalan, men de som röstar på C och SD är minst villiga (48 respektive 47 procent).

– Jag är övertygad om att alla svenskar, oavsett kön och politisk tillhörighet, vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Små summor kan göra stor skillnad i arbetet med att lyfta människor från fattigdom till att bli ekonomiskt självständiga samhällsbyggare, säger Cecilia Näsman.


Resultat av Sifoundersökning inför internationella kvinnodagen
Följande fråga har Sifo ställt till 1 000 personer via telefonintervjuer den 21–27 januari 2014:

”Om du kunde investera ditt sparkapital i projekt som ger fattiga människor i utvecklingsländer möjlighet att starta egen försörjningsverksamhet, skulle du då kunna tänka dig att avstå från maximal avkastning på dina pengar, eller skulle du inte det?”

Svaren fördelade sig enligt tabellerna nedan.

 

Ja, jag skulle kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning

Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning

Tveksam, vet ej

Alla

63%

27%

10%

Män

63%

27%

10%

Kvinnor

62%

27%

10%

Skulle i ett riksdagsval rösta på: Ja, jag skulle kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning. 
Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning Tveksam, vet ej.

Skulle i ett riksdagsval rösta på

Ja, jag skulle kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning

Nej, jag skulle inte kunna tänka mig att avstå från maximal avkastning

Tveksam, vet ej

M

64%

27%

9%

FP

68%

22%

9%

C

48%

48%

3%

KD

75%

22%

3%

MP

72%

23%

5%

S

62%

32%

7%

V

77%

19%

3%

SD

47%

34%

19%

Läs Fondbolagens förenings undersökning ”Kvinnor och män som fondsparare 2012” här.

Läs SCB:s pressmeddelande ”Kvinnor gav mer till välgörenhet” här.

Fakta om Oikocredit:
- Finansierar utvecklingsprojekt och mikrofinans i utvecklingsländer.
- Når totalt 28 miljoner låntagare i utvecklingsländerna, varav 84 procent är kvinnor och 56 procent bor på landsbygden.
- Organisationen är representerad i mer än 80 länder.
- Samtliga projekt har full transparens och redovisas på hemsidan.
- Är en social investerare, men inte vinstmaximerande.
- Har ett totalt utlånat kapital på cirka 5,4 miljarder kronor och pengarna investeras av privatpersoner, institutioner och företag.

Läs intervju med Cecilia Näsman, vd Oikocredit Sverige, i DN Insidan här.

Pressbild:
Pressbild på Cecilia Näsman, vd Oikocredit Sverige, finns här.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Näsman, vd Oikocredit Sverige, 076-800 08 09, cnasman@oikocredit.org

« Tillbaka