Oikocredit levererar ett starkt finansiellt resultat för 2013

Oikocredit levererar ett starkt finansiellt resultat för 2013

onsdag 19 mars 2014

Den sociala investeraren och världsomspännande kooperativet Oikocredit, rapporterar starka finansiella siffror för helåret 2013. Under året har Oikocredit fortsatt sin strategiska satsning i Afrika, på jordbruk och finansiella tjänster för de som står utanför den traditionella banksektorn, samtidigt som man planerar utvidgning till andra sektorer, fortfarande med lika stort fokus på fattigdomsbekämpning.

Nettoinflödet av kapital från investerare nådde rekordnivån 80 miljoner euro (ca 708 miljoner kronor), en ökning med 74 % från 46 miljoner euro (ca 407 miljoner kronor) under 2012.

Det totala antalet investerare internationellt ökade till 52 000, från 48 000 år 2012, vilket bekräftar det världsomfattande stödet för sociala investeringar.

Oikocredits omsättning ökade under 2013, dock sjönk nettoresultatet till 13,4 miljoner euro (ca 118 miljoner kronor) med anledning av omvärdering av kooperativets reserver. 2012 års resultat innehöll extraordinära intäkter från försäljning av innehav i investeringsportföljen och av två aktieinvesteringar i projektpartners.

Styrelsen föreslår en utdelning på 11,6 miljoner euro (ca 103 miljoner kronor) till investerarna, som utbetalas till investerare efter beslut på årsstämman i juni 2014.

Oikocredits VD, David Woods, säger att han är till freds med det finansiella resultatet 2013. "Det övergripande resultatet visar god tillväxt i vår finansieringsportfölj" säger Woods. "Under 2013 har vi ökat vårt inflöde av kapital, beviljade låneansökningar och låneutbetalningar samt förbättrat den övergripande kvaliteten i portföljen för utvecklingsfinansiering" tillägger Woods.

Portföljen för utvecklingsfinansiering växte till 591 miljoner euro (ca 5 230 miljoner kronor), en ökning med 11% från 531 miljoner euro (ca 4 699 miljoner kronor) 2012.

Beviljade låneansökningar uppnådde 297 miljoner euro (ca 2 628 miljoner kronor), en ökning med 27% från 234 miljoner euro (ca 2 071 miljoner kronor) från 2012 och låneutbetalningarna ökade med 40% till 306 miljoner euro (ca 2 708 miljoner kronor), en ökning från 218 miljoner euro (ca 1 930 miljoner kronor) föregående år.

Oikocredit ökade projektfinansiering i aktiekapital (equity), till 66 miljoner euro (ca 584 miljoner kronor), en ökning med 7 % från 62 miljoner euro (ca 549 miljoner kronor) 2012.

Under hela 2013 fortsatte Oikocredit att förbättra sina sociala resultat och ökade stödet till projektpartners genom kapacitetsuppbyggnad över hela världen. 3 miljoner euro (ca 26,5 miljoner kronor) tillhandahölls för kapacitetsuppbyggande aktiviteter till mer än 130 projekt och till förstärkning av Oikocredits mentorprogram.

Under 2014 kommer sociala resultat att vara av fortsatt hög prioritet, med fokus på långsiktiga program för mikrofinansiering och hela jordbrukssektorns värdekedja.

David Woods säger att Oikocredit har åtagit sig att bygga upp en kvalitetsportfölj, med ett tredelat resultat: social, miljömässig och ekonomisk avkastning."Vid ingången av 2014 är vi väl positionerade för att diversifiera vår portfölj och stärka våra investeringar inom jordbruk och förnyelsebar energi för att växa i linje med vårt sociala uppdrag " säger Woods.

Oikocredit är en världsomspännande kooperativ och social investerare, som stödjer mikrofinanssektorn, Fairtrade-organisationer, kooperativ samt små och medelstora sociala företag.


Presskontakter:

- Oikocredit International

Kawien Ziedses des Plantes
kziedsesdesplantes@oikocredit.org
+31 (0)6 272 549 04

- Sverige
Cecilia Näsman
sweden@oikocredit.org
+46 (0)76 800 08 09

« Tillbaka

Arkiv > 2014 > mars

No items found