Omsorg om kaffet i Latinamerika

Omsorg om kaffet i Latinamerika

capucas-seasonal-worker.jpg

Säsongsarbetare, Capucas

24 mars | 2014

Som en del av Oikocredit fokus på jordbrukssektorn, stödjer man kapacitetsuppbyggnad för flera typer av grödor, en av de viktigaste är kaffeproduktion i Latinamerika. Kaffe bidrar till ca 36 % av Oikocredits totala jordbruksportfölj, vilket gör det till ett högprioriterat område för investeringar i regionen.

Kaffe har producerats i Latinamerika i århundraden. På senare tid har denna viktiga sektor drabbats av en snabbspridande svampsjukdom som riskerar att ödelägga odlingarna. Svampen, som kallas ”La Roya”, orsakar bladrost som angriper kaffeplantornas blad så att de ramlar av och därmed inte kan bära frukt. I extrema fall dör kaffeplantan.

Enligt experter verkar spridningen av ”La Roya” vara relaterad till klimatförändringarna. Regionen har upplevt flera år av mer regn och högre temperaturer än vanligt. Angreppen väntas ta flera år att komma till rätta med, eftersom bönderna måste plantera om angripna odlingar.
Ekologiska odlingar har visat sig klara angreppen bättre än konventionellt odlat kaffe. Det har flera orsaker: Bönderna tillverkar själva sitt ekologiska bekämpningsmedel som gnids in i kaffebuskens stam och blad. Skuggodling har också positiva effekter, då odlingen av andra grödor skuggar kaffebuskarna och skapar naturliga barriärer som hindrar spridning. 

I Latinamerika har uppskattningsvis 40 % av kaffeodlingarna angripits av bladrosten, där Honduras, Costa Rica och Guatemala har förklarat katastroftillstånd på grund av epidemins inverkan både på kaffekvaliteten men framför allt den socio-ekonomiska påverkan på småodlarna och familjejordbruken.

Att återplantera sitt högkvalitativa specialkaffe, eller välja mer härdiga plantor av lägre kvalitet var de val Oikocredits projektpartner, den Fairtrade-certifierade kaffeproducenten Cooperativa Cafetalera Capucas Limitada (Capucas) i Honduras stod inför. De producerar och säljer ca 110 000 säckar av ekologiskt kaffe per år, varav 95 % säljs direkt till de europeiska och amerikanska marknaderna. Capucas bestämde sig för att fortsätta produktionen av specialkaffe för att kunna exportera till köpare i Europa, USA och Asien.Oikocredits landschef i Honduras, Gerardo López, säger att Capucas beslut att ”renovera” odlingarna kräver långfristiga lån eftersom det tar ca tre år innan en ny kaffeplanta är redo för skörd. "För att stödja kaffeodlare som Capucas, har Oikocredit anpassat sitt tjänsteutbud till den nya situationen och omförhandlat krediter för vissa producenter", säger Gerardo. Oikocredit har också delfinansierat en rad seminarier och konferenser i Latinamerika fokuserade på rostbekämpning och kontroll. Capucas organiserade ett återplanteringsinitiativ för sina medlemmar, där man förnyat ca 350 hektar mark och stöttat odlare med finansiering, kaffeplantor, jordbrukmaskiner och tekniskt stöd. För att stötta Capucas initiativ finansierade Oikocredit 60 % av programmet.

Även om hotet från ”La Roya” kvarstår, kommer Oikocredit att fortsätta stödja kaffesektorn med finansiering, utbildning och teknisk assistans. Hos Capucas förväntar man sig att odlare som drabbats av bladrost kommer att återuppnå normal produktion under kommande treårsperiod. Capucas har varit Oikocredits projektpartner sedan 2010, med krediter till förnyelse av produktionsanläggningarna för att möta den växande internationella efterfrågan på högkvalitativt kaffe.

« Tillbaka