Mervärde för mikrofinanspartners

Mervärde för mikrofinanspartners

Elikanah-spm_Kenya.jpg

Elikanah Ng’ang’a, ansvarig för Oikocredits sociala uppföljning i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda.

25 mars | 2014

Som social investerare lägger Oikocredit stor vikt vid mätning och uppföljning av de sociala resultaten, bland annat genom en specialavdelning som arbetar med kapacitetsuppbyggnad hos projektpartners och i ett vidare begrepp med att utveckla branschstandards för mikrofinans.

Oikocredit har specialister på alla regionkontor som ansvarar för att mäta och följa upp den sociala utvecklingen i projekten. De fungerar som mentorer och stödjer befintliga och potentiella projektpartners, både på daglig basis och på längre sikt. Elikanah Ng’ang’a är en av dessa specialister med ansvar för fyra länder i Östafrika. Nyligen pratade Oikocredits informationsavdelning med honom om vilken betydelse mätning och uppföljning har för de sociala resultaten.

Elikanah, du ansvarar för mätning och uppföljning av de sociala resultaten i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Vad innebär ditt arbete?

"Vi ser att det sociala stödet och kapacitetsuppbyggnaden tillför värde i det pågående arbetet i organisationerna. I de flesta fall behöver våra projektpartners stöd för att uppfylla sina ekonomiska, sociala och ibland också de miljömässiga målen. Till exempel har vi ett socialt mentorprogram som stödjer organisationer i att vara mer effektiva i att nå sina sociala mål. Dessa mål innefattar ofta att nå fler låginkomsttagare och utveckla mer ansvarsfulla tjänster. Andra typer av initiativ är marknadspositionering och utveckling av nya produkter för att stödja organisationer som vill ge sig in på nya marknader eller för att möta låntagares förändrade behov."

Hur arbetar du med kapacitetsuppbyggnaden i din region?

"I östra Afrika har vi utvecklat en strategi för sociala resultat och kapacitetsuppbyggnad, uppdelad på två tillvägagångsätt. Det ena tillhandahåller mentorskap till ett antal utvalda projektpartners. Utifrån den uppföljning som skett under året väljer respektive landsansvarige varje år ut de projektpartners som bör stödjas. Det andra är när en projektpartner själv söker stöd. När det händer, besöker vi partnern och diskuterar deras behov och på vilket sätt vi bäst kan stödja dem."

Vilka typer av organisationer arbetar du vanligtvis med?

"Majoriteten av de organisationer som vi arbetar med är små outvecklade mikrofinansinstitutioner. Likaså har vi ett antal små spar- och kreditkooperativ och några jordbruksorganisationer. Under de kommande åren planerar vi att öka vår finansiering till jordbrukssektorn. Eftersom ganska många av våra partners är unga och växande organisationer, är en del av utmaningen i arbetet att få dem nå sina sociala och ekonomiska mål. Av erfarenhet vet vi att dessa organisationer kräver mer stöd för kapacitetsuppbyggnad, därför är det viktigt för oss att inte bara erbjuda lånefinansiering."

Kan du ge ett exempel på hur kapacitetsuppbyggnad påverkat en partner?

"Ett bra exempel är den kenyanska mikrofinansinstitutionen Molyn Credit. Liksom för de flesta mikrofinansinstitutioner i Kenya, var konkurrensen stor och de ville dessutom nå ut till småbrukare i ett försök att möta sina sociala mål. Oikocredit har hjälpt Molyn Credit expandera i västra Kenya där man byggt upp ett distributionscentrum för mejeriprodukter. Oikocredit ombesörjde också utbildning för odlare och anställda vid mejericentret, produktutveckling och att attrahera leverantörer. Resultatet är att över 800 småbrukare fått tillgång till finansiering genom Molyn Credit. Bönderna får nu bra betalt för sin mjölk och Molyn Credit har kunnat öka sin låneportfölj till småbrukare med 20 %."

« Tillbaka