Cafédirect - Kaffe med koll på människor och miljö

Cafédirect - Kaffe med koll på människor och miljö

IMG_4341.jpg

John Steel, VD Cafédirect

02 juni | 2014

Möt Cafédirect, en av Oikocredits projektpartners, som certifierades först av alla kafferosterier i Storbritannien1992, och som idag exporterar sina varma drycker till hela EU, däribland Sverige.

Idag finns många olika sorters kaffe, te och chokladdrycker som tar både etiska och ekologiska hänsyn på den svenska marknaden. Allt ifrån multinationella livsmedelsjättar och familjeföretag till små specialiserade producenter har Fairtrade-certifierade produkter i sitt utbud. Som Fairtrade-pionjärer lägger Cafédirect stor vikt vid nära relationer till sina underleverantörer och vid ett aktivt miljöarbete. Allt kaffe, te och kakao kommer ifrån småodlare i Latinamerika, Afrika och Asien.

Cafédirect föddes ur den kris som uppstod på kaffemarknaden när det internationella handelsavtal som reglerat de globala priserna kollapsade 1989. Mellanhänder köpte upp kaffeskördarna till bottenpriser från småodlare runt om i världen, vars förmåga att överleva på sina jordbruk ställdes på sin spets. För att stödja tre odlingsområden i vardera Peru, Costa Rica och Mexico importerades tre containers med kaffe till England på vinst och förlust. Bönorna rostades och såldes med framgång via välgörenhetsorganisationer, kyrkor och på lokala marknadsdagar. Cafédirect hade skapats.

Idag levererar odlare från 13 länder på tre kontinenter råvaror till Cafédirect. Mer än 280 000 jordbrukare är delaktiga i leveranserna. Representanter för odlarna har två av styrelsens 8 platser, och 39 producentorganisationer är aktieägare i bolaget. Varje år avsätter Cafédirect minst 1/3 av vinsten till stöd för odlarna, hittills har man genom åren avsatt mer än 50% av de totala vinsterna.

Cafédirect tror på direktinflytande från odlarna, därför har man skapat en stiftelse, Cafédirect Producer’s Foundation (CPF), som styrs av odlarna och som beslutar om hur vinstavsättningarna ska användas. Stiftelsen får också ta emot donationer från biståndsorganisationer och filantroper, vilket ökar dess möjlighet att stötta producenterna. Stiftelsen erbjuder praktisk träning, utbildning och informationsdelning för att förbättra både jordbruksmetoder och livsvillkor.

Det är inte bara genom odlarnas inflytande som Cafédirect skiljer sig från vanliga kaffeåterförsäljare. Man har ett starkt miljöengagemang där man bland annat mäter hur stora koldioxidutsläpp varje produkt genererar. Mätningen sker ”från odling till kopp” och man har fått fram några iögonfallande resultat:

  • Energin som går åt till att värma vattnet till drycken står för den största delen av koldioxidutsläppen.
  • Gödningsmedel bidrar till näst mest koldioxidutsläpp – trots att Cafédirect bara använder ekologiska råvaror. Detta gäller speciellt för kaffe.
  • Transport (med båt) lagerhållning, distribution, tillverkning och förpackning orsakar alla relativt små utsläppsmängder. Kakaon som blir chokladdryck avviker här något eftersom att den har en mer krävande tillverkningsprocess än te och kaffe.

En viktig del av miljöarbetet är också att kompensera för sina utsläpp. Det görs bl a genom trädåterplantering på Andernas bergssluttningar, där odlarna har stora problem med jorderosion, dvs att jordlager sköljs bort vid nederbörd och gör marken näringsfattig. Cafédirect uppmärksammade också problemen med kafferostangrepp tidigt och arbetar aktivt med odlarna för att minska effekterna av svampangreppen.

Man tar också ansvar för vad som händer i konsumentledet. På produktförpackningarna ger man råd hur man som konsument kan minska sin inverkan på miljön. Dessa råd innefattar bl a annat inte koka mer vatten än man behöver, att använda sig av miljömärkt el och att återvinna förpackningarna.

 “För mig är det viktigt att arbeta för en organisation som tror på det man gör och som har ett viktigt mål, som tror på sina odlare och behandlar dem på ett bra sätt. Cafédirect är ett företag med en väldigt speciell historia och en mycket ljus framtid.” säger John Steel, Cafédirects VD.

« Tillbaka