Oikocredit ökar investeringar i låginkomstländer

Oikocredit ökar investeringar i låginkomstländer

måndag 23 juni 2014

Den sociala investeraren och världsomspännande finanskooperativet, Oikocredit, presenterade idag 2013 års sociala resultat. Resultatet redovisar uppgifter från 608 av Oikocredits partnerorganisationer.

Den 31 december 2013 uppgick Oikocredits portfölj för utvecklingsfinansiering till ca 5,3 miljarder kronor (591 miljoner euro) där ca 4,35 miljarder kronor (483 miljoner euro) investerades i mikrofinansiering. Resterande del investerades i sociala företag, däribland organisationer för fairtrade, kooperativ och jordbruksföretag.

Investeringar i låginkomstländer (BNI per capita ≤ 1 035 amerikanska dollar) ökade från 702 miljoner kronor (78 miljoner euro) 2012 till 846 miljoner kornor (94 miljoner euro) 2013. 369 miljoner kronor (41 miljoner euro) investerades i Afrika och 468 miljoner kronor (52 miljoner euro) i Asien.

Via mikrofinanspartners kunde Oikocredit nå 28 miljoner låntagare under 2013. Av dessa 28 miljoner mikrolåntagare var 81 % kvinnor och 24 % aktiva inom jordbruk.

Investeringar till Oikocredits partners inom jordbruk, handel och andra sektorer utanför mikrofinans, nådde 315 000 lantbrukare och 1,5 miljoner medlemmar av kooperativ. Av dessa partners uppgav 70 % att de har en miljöpolicy och 29 % att de har en jämställdhetspolicy.
De sociala resultaten visade också att totalt 71 % av Oikocredits mikrofinanspartners erkänt klientskyddsprinciperna 2013. Detta är en ökning med 59 % från föregående år.

Under 2013 bidrog Oikocredit med 27 miljoner kronor (3 miljoner euro) till kapacitetsuppbyggnad och teknisk assistans till projektpartners och stöttade över 130 insatser, samt stärkte sitt mentorprogram för mätning och uppföljning av sociala resultat.

Positiva sociala resultat

Oikocredits chef för sociala resultat och kreditanalys, Ging Ledesma, säger att de förbättrade resultaten visar Oikocredits fortsatt starka engagemang för att hålla kundnytta och välfärd i centrum.
"Data visar att vår nuvarande strategi och verksamhet bidrar till positiv social förändring, särskilt när det gäller finansiell integration och att stärka kvinnors inflytande i samhället", sa Ging Ledesma.
"Vi är också glada över att se att våra partners lägger större vikt vid miljön samtidigt som man bibehåller sina sociala och ekonomiska åtaganden", tillägger Ging Ledesma.

Utsikter för 2014

Under 2014 kommer Oikocredit fortsätta säkerställa att projektpartners levererar verklig förändring till låginkomsttagare och deras lokalsamhällen. En viktig uppgift under året kommer bli att fortsätta implementeringen av Oikocredits miljöpolicy hos organisationens nyetablerade finansieringsenheter för jordbruk och förnyelsebar energi.
Ging Ledesma säger att Oikocredit kommer fortsätta arbeta för att uppnå hög “triple-bottom-line” för sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat.

"Under 2014 kommer vi också att fokusera på mer långsiktiga program för mikrofinans och jordbruksutveckling, samt dela med oss av våra sociala framgångar för att bygga branschgemensamma standards", säger Ledesma.


Oikocredit är en världsomspännande kooperativ finansinstitution som erbjuder privatpersoner, företag och organisationer att placera kapital i socialt hållbara utvecklingsprojekt inom mikrofinans, fairtrade, kooperativ och sociala företag.

Presskontakter:

Oikocredit International
Kawien Ziedses des Plantes
kziedsesdesplantes@oikocredit.org
+31 (0)6 272 549 04

Sverige
Cecilia Näsman
sweden@oikocredit.org
+46 (0)76 800 08 09

« Tillbaka

Arkiv > 2014 > juni

No items found