Oikocredit Sverige Update
Januari 2017

Att bygga resiliens och möta förändringar: stöd till partnerorganisationer under perioder av turbulens

Under det senaste året drabbades flera av de regioner där Oikocredit arbetar med sina partnerorganisationer av naturkatastrofer och politiska omvälvningar. Hur återhämtar sig partnerorganisationer efter sådana händelser och på vilket sätt kan Oikocredit hjälpa dem att fortsätta och bli bättre rustade att möta påfrestningar? 

I detta nyhetsbrev berättar vi om vårt arbete i Ukraina under den politiska konflikt som drabbade landet och delar med oss av en film om Oikocredits arbete i Ukraina. Vidare berättar vi om återuppbyggnadsstödet till de kakaoproducenter som drabbades hårt av jordbävningen i Ecuador. Vi får också följa studieresan till Filippinerna, där investerare fick se resultat från Oikocredits satsning på katastrofberedskap. Inledningsvis får vi en hälsning inför 2017 från vår tillförordnade vd Ging Ledesma.

 

Ging Ledesmas vision för 2017

Oikocredits tillförordnade vd skriver om hoppet som en central del av Oikocredits vision, tron på människors egenmakt och skapandet av möjligheter som viktiga steg till ett bättre globalt samhälle.

Läs Ging Ledesmas brev >
 

Fair trade-producenter av kakao får stöd efter jordbävning i Ecuador

I april 2016 inträffade en kraftig jordbävning i Ecuador. Särskilt drabbade var samhällena i kustområdet där två organisationer för kakaobönder som producerar ekologisk och fair trade-märkt kakao verkar; Fortaleza del Valle och FONMSEAM.

Läs mer >
 

Stöd till småbrukare i Ukraina

Den politiska turbulens som nyligen drabbade Ukraina har förvärrat situationen för småskaliga jordbrukare och de kreditföreningar Oikocredit samarbetar med. Situationen krävde ett snabbt agerande, som landchefen Svitlana Zubrytska berättar mer om i denna intervju.

Läs hela intervjun >
 

Filippinerna: katastrofberedskap testad i praktiken

För att öka våra partnerorganisationers förmåga att hantera naturkatastrofer initierade Oikocredit för 3 år sedan utbildningsprogrammet Disaster Risk Reduction & Management (DRRM). I förra veckan besökte deltagare i årets studieresa partners i Filippinerna som behövt testa kunskapen i praktiken.

Läs mer >
 

Bild och film från Ukraina

På bilden syns Vadim Lukianov, en jordbruksägare i Kostogryzovo, Ukraina, som fått hjälp med lån från Oikocredits partner Gromada Credit Union. Det lokala Oikocreditkontoret stöttade kreditföreningen under den politiska omvälvningen. 

Se filmen från Oikocredit i Ukraina >
 
Följ oss på: