Om du inte kan läsa nyhetsbrevet, klicka här.
Oikocredit Update
Mars 2014

Oikocredit deltar i kampen mot kafferosten

Som en del av Oikocredit fokus på jordbrukssektorn, stödjer man kapacitetsuppbyggnad för flera typer av grödor, en av de viktigaste är kaffeproduktion i Latinamerika. Kaffe bidrar till ca 36 % av Oikocredits totala jordbruksportfölj, vilket gör det till ett högprioriterat område för investeringar i regionen.

Läs hela artikeln - Omsorg om kaffet i Latinamerika

Social uppföljning ger resultat

Elikanah Ng’ang’a ansvarar för Oikocredits sociala uppföljning i västra Afrika. Ett arbete som har stor positiv inverkan för den social utvecklingen hos våra projektpartners. Läs om Elikanahs arbete i Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda, om tillvägagångssätt och exempel på resultat som det gett.

Läs artikeln - Mervärde för mikrofinanspartners

Brev från VD David Woods

I VD David Woods brev till alla investerare och projektpartners summerar han resultat och inriktning för 2013, hans första år som VD för Oikocredit och blickar framåt på året som börjat!

VD David Woods brev (pdf)

Starkt resultat för 2013

Inflödet av kapital från våra investerare når nya rekordnivåer, drygt 700 miljoner kronor. Antalet investerare ökar stadigt och uppgår nu till 52 000 runt om i världen. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman om en utdelning på 2% för helåret 2013.

Pressmeddelande - resultat 2013

Sifo-undersökning om sociala investeringar

Oikocredits Sifo-undersökning inför internationella kvinnodagen visade att kvinnor, när placeringar väl görs, tar större hänsyn än män till om placeringarna har en positiv samhällspåverkan. Läs Nya Wermlands-tidningens artikel.

NWT - Kvinnor aktivare i fattigdomsbekämpning (jpg)

Fakta och siffror

Mer fakta och fler siffror för sista kvartalet 2013 hittar du på vår hemsida.

Fakta & siffror

Tipsa om vårt nyhetsbrev!

Berätta gärna om vår verksamhet för fler och tipsa om vårt nyhetsbrev!

Prenumerera

Följ oss på:

Oikocredit International Share Foundation Sverige, Box 2323, 103 18 Stockholm. www.oikocredit.se