Om du inte kan läsa nyhetsbrevet, klicka här.
Oikocredit Update
Juni 2014
Foto: Lars Helgstrand

Nu kommer skatteåterbäringen!

Oikocredit behöver växa för att ge ännu fler människor runt om i världen möjlighet till ekonomisk självständighet. Trots att fattigdomen i världen minskar, beräknar FN:s utvecklingsprogram UNDP att ca 1,2 miljarder människor fortfarande lever under fattigdomsgränsen 1,25 dollar per dag. Allt fler väljer en ansvarsfull placering med både finansiell och social avkastning för sina sparpengar – 2013 ökade investeringarna i Oikocredit med 74% från föregående år. De 807 projektpartners som finansieras genom Oikocredits investerare nådde 2013, 28 miljoner slutlåntagare genom mikrofinans, varav 84% är kvinnor. Finansiering till jordbrukskooperativ och sociala företag nådde mer än 45 000 anställda.

Öppna ett nytt investeringskonto via vår hemsida eller utöka din redan befintliga placering!

On-line investera

Mikrolån gynnar kvinnor

Att mikrofinansiering är en väg bort från fattigdom och närmare jämställdhet intygar Judy Ngarachu, Oikocredits regionchef i Östafrika. Tack vare mikrolån kan kvinnor få tillgång till kapital för att starta företag tillsammans i kooperativ. Jobb skapas, familjerna får det bättre och barnen får gå i skolan. Läs hela intervjun med Judy i DI:s bilaga Tillväxt Afrika.

Kvinnligt företagande - viktigt del för utveckling

Cafédirect på Världens fest

För Oikocredit är det betydelsefullt att våra investerare får möjlighet att på olika sätt möta våra projektpartners. Det sker bland annat genom studieresor till våra projektländer och besök av projektpartners här hos oss. Den 31 maj besökte Cafédirect Svenska kyrkans konferens Världens Fest i Karlstad. Cafédirects VD John Steel talade om ansvarstagande företagsamhet, om hur viktigt det är att se till både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Efter föreläsningen bjöds deltagarna på kaffeprovning av två av Cafédirects kaffesorter som odlas av Fairtrade-certifierade kooperativ i Peru och Costa Rica – kooperativ som också är Oikocredits partners och låntagare.

Mer om Cafédirect - Kaffe med koll på människor och miljö

Det livsviktiga kaffet

Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige och Cecilia Näsman, VD Oiokcredit Sverige, uppmanar i en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen att välja alternativ som förbättrar livsvillkoren för odlare och anställda i utvecklingsländer och som gynnar en långsiktigt hållbar miljö - däribland köpa Fairtrade-märkt kaffe!

Till artikeln i NWT

Microcrédito - ny projektpartner

Oikocredits senaste projektpartner i Nicaragua, microfinansinstitutionen MicroCrédito, har beviljats ett kreditlån på 515 000 euro och kommer nu kunna fortsätta utveckla nya, bättre, produkter inom hushålls- och hälsovårdsområdet, speciellt för kvinnor. Likaså ge lån inom området förnyelsebar energi.

Mer om Microcrédito

Tipsa om vårt nyhetsbrev!

Berätta gärna om vår verksamhet för fler och tipsa om vårt nyhetsbrev!

Prenumerera

Följ oss på:

Oikocredit International Share Foundation Sverige, Box 2323, 103 18 Stockholm. www.oikocredit.se