Oikocredit Sverige Update
December 2016

Jordbruk: Oikocredits strategiska fokusområde bär frukt

Jordbrukets matproduktion är viktig för oss alla, oavsett var i världen vi bor. På landsbygden i låginkomstländer är jordbruk ofta den främsta inkomstkällan, vilket innebär att investeringar som når och gynnar småskaliga jordbrukare kan ge ökad inkomst och livskvalitet. Därför är jordbruk sedan tre år tillbaka ett av Oikocredits strategiska fokusområden. I detta nyhetsbrev besöker vi några av våra partners i Afrika, som skapar stor positiv påverkan i de landsbygdssamhällen de verkar i. Vi presenterar också siffror för tredje kvartalet 2016 och introducerar vår nya kreditchef Hann Verheijen. Vi önskar er en fin avslutning på 2016 och ett gott nytt år.

 

Jordnötsodling förbättrar livsvillkoren på Kenyanska landsbygden

Efterfrågan på jordnötter är stor i Kenya och det torra klimatet perfekt för jordnötter. Familjeföretaget Greenforest arbetar för att öka kunskapen hos bönderna för att höja deras inkomster och sprida hållbara jordbruksmetoder.

Läs mer och se filmen: Peanuts as a life changer >
 

Stöd till kaffeodling i Rwanda - samarbete ger ökad produktion

Rusizi Specialty Coffee (RSC) exporterar kaffe från Rusizi i sydvästra Rwanda. Det högkvalitativa kaffet odlas av 2000 småskaliga odlare och tre kaffekooperativ som genom RSC får tillgång till finansiering och teknisk assistans. 

Se filmen om Oikocredits stöd till Rusizi i Rwanda>
 

Inspirerad av människors kraft

Under hösten har Hann Verheijen tillträtt som Oikocredits nya kreditchef, efter att tidigare ha arbetat som chef för Oikocredit Nederländerna. Vi bad Hann berätta om sina tankar kring resan som fört honom till Oikocredit, hans nya roll och vad som ligger framför honom. 

Läs hela intervjun >
 

Finansiering till jordbruk i Västafrika

Ökad tillgång till finansiering inom jordbrukssektorn i Västafrika ska minska fattigdomen och öka matsäkerheten. Kreditgarantier från USAID ger Oikocredit möjlighet att erbjuda lån till fler små och medelstora företag, kooperativ och organisationer inom jordbrukssektorns värdekedja. 

Läs mer >
 

Fakta & siffror

Våra fakta och siffror för 3e kvartalet 2016 presenterar utestående kapital, totalt antal partnerorganisationer och länder vi investerar i och en översikt över finansierings-områden efter typ, region och sektor. Här finns också våra sociala resultat för 2015.

Läs mer >
 
Caption text

Jordbruksalliansens medlemmar når två miljoner småbrukare

CSAFs medlemmar, en allians av sociala investerare inklusive Oikocredit, ställde under 2015 ut 597 miljoner dollar i lån till 672 små och medelstora företag. Genom dessa företag får över 2,1 miljoner småbrukare kontakt med inhemska och internationella marknader.

Läs mer >
 

Bilden: Arbetar för matsäkerhet

Risproducenten Société de Développement Agro Pastorale du Rwanda (SODAR Ltd) vill öka tillgången på inhemskt odlat ris för att öka matsäkerheten och samarbetar med nästan 10 000 risodlare organiserade i olika kooperativ.

Läs mer >
 
Följ oss på: