Oikocredit Sverige Update
April 2016

Oikocredit växer och fortsätter i pionjärandan

I detta nyhetsbrev kan du ta del av Oikocredits resultat för 2015, ett framgångsrikt år med kraftig ökning av finansiering i Afrika och inom förnybar energi. Här berättar vi om solcellskraftverk och innovativa sätt att möta behovet av investeringar inom den växande solenergisektorn. Läs också om affärsutveckling på kooperativ grund och skuggodlat kaffe.

För Oikocredit Sverige innebar 2015 förändringar från kontor till en mer begränsad representation och kundservice. Vi tackar för förståelsen och beklagar att det inneburit en del tekniska problem under arbetet med de nya rutiner som nu börjar komma på plats.

 

Resultat 2015: Stark ökning inom förnybart och finansiering i Afrika

2015 passerade Oikocredit en historisk milstolpe med 1 miljard euro i totala tillgångar. Det blev ett framgångsrikt år. Vid årsskiftet hade Oikocredit 809 partnerorganisationer i 69 länder. Oikocredits investerare får ta del av resultat där 15 miljoner euro är föreslaget till utdelningar, motsvarande 2%. Infographics över resultatet

Läs mer om 2015 års resultat >
 

Solceller ger ren energi i Honduras

Som en del av Oikocredits strategi för investeringar i förnybar energi gjordes i februari en investering om 11 miljoner USD i solenergiföretaget COHESSA. "Vi är glada för att Oikocredit deltar i ett solenergiprojekt i denna skala då det får betydande påverkan på Honduras infrastruktur och stora miljömässiga vinster genom undvikande av CO2 utsläpp, berättar David ten Kroode på Oikocredit.

Läs mer >
 

Hållbar teknik stärker kaffeodlare

Oikocredit har investerat 5,9 miljoner USD i Nicafrance i Nicaragua som utvecklat ett unikt agroforestry-system specialiserat på odling av kaffe med hög kvalitet i kombination med hållbart skogsbruk av ursprungliga trädslag. Investeringen möjliggör att fler kaffebönder kan utbildas i hållbara jordbrukstekniker och öka sina intäkter.

Läs mer >
 

Innovation för att möta nya behov

Oikocredit har en en unik ställning genom 40 år av investeringserfarenhet, nätverk och kunskap om hållbart företagande i  utvecklingsekonomier. Oikocredit fortsätter vara innovativ och utveckla nya affärsmöjligheter utifrån behoven hos våra slutlåntagare. Läs intervjun med affärsutvecklingsenheten på Oikocredits huvudkontor.

Läs intervjun >
 

Ny modell för finansiering av solel

Solelsektorn har vuxit snabbt de senaste åren genom billigare och effektivare solceller och nya betalningssystem för kunderna.Trots tillväxttakten, har sektorn svårt att hitta tillräckliga investeringar. Oikocredit och BBOXX Dears Kenya LLP har hittat en ny modell för finansiering.

Läs mer >
 

SEKEMs grundare besöker Sverige

Ibrahim Abouleish, grundare av Oikocredits partnerorganisation SEKEM, besöker Sverige och berättar om SEKEMs arbete för hållbart jordbruk och socialt ansvarstagande samt kopplingen till FNs 17 mål för hållbar utveckling. Kulturhuset Ytterjärna 4 maj kl 16-20.

Arrangeras av YIP >
 
Följ oss på: