Om du inte kan läsa nyhetsbrevet, klicka här.
Oikocredit Update
Januari 2014

2014 är FNs internationella år för familjejordbruk

Familjejordbruken runt om i världen spelar en stor roll i bekämpandet av hunger och fattigdom, därför har FN utsett 2014 till det Internationella året för familjejordbruk.
Jordbrukssektorn är också det som Oikocredit kommer att uppmärksamma mer detta år. Av Oikocredits direktinvesteringar sker ca 11 % till jordbrukssektorn.

Internationella året för familjejordbruk (IYFF)
Foto: Oikocredit
Foto: Claudia Berg

Familjen Leans jordbruk i Kambodja

Tith Lean bor med sin familj i Snor, i nordvästra Kambodja. Tith är låntagare hos Oikocredits projektpartner VisionFund Cambodia och driver ett litet jordbruk tillsammans med sin man. De har lite land där de odlar ris och kan under ett bra år producera 10 säckar ris till försäljning. Inkomsterna har gett dem möjlighet att bygga ett nytt hus till familjen.

Läs mer om VisionFund Cambodia här

Fred och finanser

Vi har intervjuat Sofia Walan, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, en folkrörelse som arbetar för fred och rättvisa. De verkar för en värld fri från våld, oavsett om det sker i form av krig, förtryck eller orättvisor. Hur hänger fred och finanser ihop?

Läs intervjun

Leva som man lär

Våra Fairtradebananer på kontoret kommer från vår projektpartner APPBOSA i Peru. Hurra!
Oikocredit har gett krediter till APPBOSA sedan 2007, bl. a för inköp av skyddspåsar. Läs mer om organisationen och en av medlemmarna, bananodlaren Guamercindo, i Fairtrade Sveriges reseberättelse.

Bananodlaren Guamercino
Foto:Opmeer Reports

Årets studieresa går till Bolivia

I år går den årliga studieresan till Bolivia och utvalda projektpartners där. Du som är investerare har möjlighet att ta del av vår verksamhet i landet. Resa och uppehälle bekostar du själv, Oikocredit står för reseledning, studiebesök och transporter i landet. Är du intresserad ta snarast kontakt med oss för mer information och ansökningshandlingar, senast ansökan är 27/1! sweden@oikocredit.org

Nytt nummer av vår tabloid!

Två gånger om året ger Oikocredit ut en papperstidning med nyheter och projektinformation. Den skickas automatiskt till våra investerare. Om du vill beställa pappersexemplar till dig själv, din organisation eller ditt företag gör du det genom att skicka ett mail till sweden@oikocredit.org.

Följ oss på:

Oikocredit International Share Foundation Sverige, Box 2323, 103 18 Stockholm. www.oikocredit.se