Oikocredit Sverige Update
Juli 2017

Uppföljning av våra sociala och miljömässiga resultat

Vi inleder sommaren med att släppa Oikocredits Social & Environmental Performance Report 2016 - Strengthening people and planet. Läs intervjun med vår bitr. chef för Social and Environmental performance and Capacity building, om vårt sätt att arbeta med styrning och mätning av sociala och miljömässiga resultat.

Vi berättar också om Oikocredits årsstämma, där beslut togs om utdelning och nya styrelseledamöter. Vi presenterar också aktuella Fakta och siffror, som utökats med två nya indikatorer: antalet hushåll med tillgång till ren energi och mängd undvikna/ reducerade CO₂-utsläpp.

Vi bjuder också in till vårt seminarium i Almedalen samt informerar om var ni kan möta oss i höst. Sist men inte minst berättar vi om vår partner Ambootia/DOTEPL, som köpt och renoverat övergivna teplantager i Indien och gjort stor skillnad för arbetarna och deras familjer.

 

Bättre uppföljning för att möta klienternas behov – intervju

Kawien Ziedses des Plantes, Oikocredits bitr. chef för Social and Environmental Performance and Capacity building; ”Årets rapport inkluderar en mer omfattande redovisning av hur vårt arbete påverkar våra partners klienter, inklusive hur våra partners inom finansiella tjänster når ut till kvinnor och klienter på landsbygden.” 

Läs hela intervjun >
 

Oikocredits årsmöte godkände utdelning och valde styrelse

Oikocredits årsmöte hölls 15 juni och samlade över 120 av Oikocredit Internationals medlemmar och anställda. Årsmötet valde Joseph L. Patterson från Kanada till ny styrelseledamot och omvalde styrelseledamöterna Annette C. Austin (Australien) och Åsa Silfverberg (Sverige) för en andra mandatperiod. Årsmötet godkände också styrelsens förslag om att betala ut 2% i utdelning för 2016.Under veckan hölls också en konferens med en bredd av talare från Ghanas mikrofinanssektor.

Läs mer >
 

Social and environmental performance report 2016

Årets redovisning av sociala och miljömässiga resultat är mer detaljerad än tidigare år och inkluderar analyser, nya mått på sociala och miljömässiga effekter, partnerberättelser samt hur Oikocredits arbete relaterar till FNs Globala hållbarhetsmål. Av de 40 miljoner klienter Oikocredits partners inom inclusive finance nådde 2016 var 84% kvinnor. Inclusive finance stod för 78% av Oikocredits 1 047 miljoner euro i utvecklingsfinansiering 2016 där resterande till största delen investerades i organisationer inom jordbruk, inklusive 85 fair trade organisationer, och inom förnybar energi.

Läs rapporten >
 

Fakta & siffror

Senaste siffrorna för första kvartalet 2017 inkluderar utestående kapital, totalt antal partners och länder vi investerar i, liksom en överblick av finansiering utifrån region, typ och sektor. För första gången presenterar vi Hushåll med tillgång till ren energi och undvikna/ reducerade CO₂-utsläpp (i ton).

Fakta och siffror >
 

Renovering av teplantager gynnar lokalsamhällen i Indien

Oikocredits partner Ambootia/DOTEPL producerar högkvalitativt ekologiskt te. De har köpt och renoverat övergivna teplantager i Darjeeling i Indien. Arbetarna gynnas av att de nu får levnadslöner, skola för barnen, bostäder och sjukvård.

Läs mer >
 

Seminarium i Almedalen 6/7

Välkomna till ett samtal om dilemman, ställningstaganden och ansvarsfrågor, tillsammans med Oikocredit, Ekobanken och Fair Finance Guide. Granskningar av banker, såsom dokumentärfilmen The Borneo Case om hur banker "tvättat" pengar från olaglig regnskogsskövling får fler att söka alternativ där sparande och investeringar bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hur hanterar vi som värderingsdrivna finansiella aktörer svåra frågor?

Läs mer om seminariet i Ekobankens program >
 
Caption text

Oikocredits Jordbruksrapport 2016

Oikocredits jordbruksportfölj har växt med 145% sedan 2013, från 64,1 miljoner euro till 157,3 miljoner euro i lån och investeringar. Rapporten presenterar portföljens sammansättning, arbetet med risker och sociala indikatorer, såsom att antalet småskaliga jordbruksproducenter vi når ökat med nästan 293 850.

Läs Oikocredits Jordbruksrapport 2016 >
 
Möt oss på Internationella Torget

Globala målen fokus på Bokmässan

Bokmässan som forum har utmanats senaste tiden och huvudtemat Bildning är högaktuellt. Arbetet för ett inkluderande och globalt hållbart samhälle är viktigare än någonsin. Därför deltar vi återigen på Internationella torget, som i år fokuserar på de Globala målen. Möt oss i montern 28/9-1/10 och på vårt seminarium 30/9 på Internationella Torget, Bokmässan i Göteborg.

Seminarieprogram Internationella Torget >
 
Följ oss på: