Organisation

Oikocredits räckvidd och sociala resultat bygger på ett stort engagemang från kooperativets medlemsorganisationer, ideellt engagemang i stödföreningar i många länder samt ett stort nätverk av professionella och anställda.

Kooperativet har en decentraliserad struktur med landkontor i 34 länder där lokala experter arbetar med den direkta kontakten och samarbetet med projektpartners inom landet eller regionen. Huvudkontoret ligger i Amersfoort i Nederländerna.

I Sverige har Oikocredit haft investerare sedan länge och en represention sedan 2009. Kontoret låg tidigare i Stockholm. Idag sköts representationen, informationsarbetet och servicen till investerarna huvudsakligen från Göteborg genom ett samarbete med svenska Ekobanken.

Läs mer om Oikocredits organisation, styrning och historik på www.oikocredit.coop