Organisation

Oikocredits räckvidd och sociala resultat bygger på ett stort engagemang från kooperativets medlemsorganisationer, ideellt engagemang i stödföreningar i många länder samt ett stort nätverk av professionella och anställda.

Kooperativet har en decentraliserad struktur med region- och landkontor där lokala experter arbetar med den direkta kontakten och samarbetet med projektpartners inom landet eller regionen.

Läs mer om Oikocredits organisation, styrning och historik på Oikocredit Internationals hemsida.

Huvudkontoret ligger i Amersfoort i Nederländerna.
För kontakt med Oikocredit: https://www.oikocredit.se/kontakt/kontakt