Vision och uppdrag

Vision

Vår vision är ett globalt, rättvist samhälle där resurser fördelas på ett hållbart sätt och där människor har möjlighet att skapa sig ett värdigt liv.

Uppdrag

Oikocredit uppmanar alla att investera ansvarsfullt. Vi tillhandahåller finansiella tjänster och stöd till organisationer så att de, på ett hållbart sätt, kan förbättra livsvillkoren för människor och samhällen i låginkomstländer.