Att investera i människor

Att investera i människor

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativt finansinstitut och social investerare som erbjuder finansiering till mikrofinanssektorn, fair trade organisationer, kooperativ och små och medelstora företag.

Mikrofinans

Vi lånar ut till mikrofinansinstitut (MFIs) runt om i världen som i sin tur tillgängliggör finansiella tjänster till låg-inkomsttagare, med särskilt fokus på:

  • landsbygdsområden
  • kvinnor
  • jordbruk
  • handel

Social investerare

Vi erbjuder våra investerare en tredimensionell avkastning: finansiell, social och miljömässig. Utöver en modest finansiell avkastning kan investerare känna sig trygga med att deras pengar används till att:

  • förbättra livsvillkor
  • främja rättvis handel
  • respektera miljön

Triple bottom line: People, planet, profit

Oikocredit är angelägna om att mäta sociala resultat och se till att investeringar  stödjer initiativ som ger hållbara livsvillkor, kvinnors egenmakt och miljön. Våra medlemmar och investerare förväntar sig att vårt arbete når positiva resultat utifrån vår utgångspunkt och balans mellan sociala, miljömässiga och finansiella resultat.