Förnybar energi

Utsläpp från fossila bränslen bidrar kraftigt till klimatförändringen. Med CO2-nivåer som är de högsta på 650,000 år, påverkas de ekonomiska förutsättningarna för människors livsvillkor och låginkomsttagares situation hotas alltmer. Samtidigt finns det ett ökande behov av elektricitet i låginkomstländer. Genom att investera i förnybar energi vill Oikocredit möta det ökande behovet av elektricitet, i regioner som saknar tillgång och investeringar i energi, på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Sedan 2014 har Oikocredit en enhet fokuserad på förnybar energi på huvudkontoret i Amersfoort, Nederländerna. I nära samarbete med Oikocredits nätverk av kontor runt om i världen identifierar och utvecklar enheten  investeringsmöjligheter inom förnybar energi och energieffektiviseringsprojekt i låginkomstländer. Enheten tillhandahåller finansiering till projekt inom sol, vind, småskalig vattenkraft, biomassa och energi-effektivisering. Enheten för förnybar energi är ansvarig för att bygga och hantera en portfölj av lån och riskkapitalinvesteringar (relaterade till projekt), vilket omfattar investeringar i:

  • Infrastrukturprojekt som ska ge ren energi till elnätet. Storleken på dessa investeringar kan ligga mellan 5-10 miljoner dollar. Ett exempel är ett storskaligt solcellskraftverk som drivs av COHESSA i Honduras.
     
  • Projekt där elektriciteten (eller värmen) genereras på platsen där den används. Även om projekten kan vara små när de mäts i effekt eller investering, kan sådana projekt bidra avsevärt till Oikocredits uppdrag när de mäts i miljömässiga och sociala effekter. Ett exempel på ett sådant projekt är ett lån i lokal valuta (GHS) motsvarande 500 000 dollar till PEG Africa, vars dotterverksamheter tillhandahåller hem-solelssystem till låginkomsttagare och hushåll på landsbygden genom ett upplägg där man delbetalar över en längre period (eg pay-as-you-go).

Triple bottom line

Förnybar energi bidrar till Oikocredits tredimensionella utgångspunkt och målsättning för finansiering av projekt och partnerorganisationer, som ska vara; finansiellt hållbara, skapa positiva sociala effekter för långinkomsttagare och skydda miljön.

Nytta och fördelar

Investeringar i förnybar energi har många påtagliga fördelar, så som att skapa jobb, reducera användningen av importerade fossila bränslen och bidra till att sakna ner takten på klimatförändringarna. Oikocredit använder sin expertis, från att skapa positiva social effekter genom våra partnerorganisationer inom mikrofinans och jordbruk, även i arbetet med våra investeringar inom förnybar energi. 

Läs mer om Oikocredits partners inom förnybar energi

Miljöpolicy

Oikocredit har en miljöpolicy som ger riktlinjer för valet av projekt utifrån miljömässiga kriterier. Miljöpolicyn inkluderar också riktlinjer för hur Oikocredit ska reducera sin egen miljöpåverkan till exempel genom att minska koldioxidutsläppen som genereras av verksamheten. Oikocredits miljöpolicy har inspirerats av liknande verktyg hos andra organisationer, så som International Finance Corporation, Europeiska Unionen, Food and Agriculture Organization, Världsbanken och United Nations Environment Programme.