Upphovsrätt

 

Allt material som Oikocredit har lagt ut på internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från oikocredit.se eller någon annan av Oikocredits webbplatser får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som Oikocredit inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Som exempel kan nämnas viss länkad information. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.

Om det är oklart huruvida Oikocredit eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta Oikocredit, se legal information, för vidare besked.