Ekologiska och rättvisa bananer

Bananodlarföreningen APPBOSA arbetar enträget på att utveckla och effektivisera sin verksamhet. Ett arbete som resulterat i ökad produktion, bättre arbetsförhållanden och även bidragit till att samhället i stort utvecklats. 

Reymundo Villarreal Purizaca berättar med stolthet om en verksamhet som har ökat sin produktion, utvecklat sin hållbarhet och återinvesterat sina framgångar i lokalsamhället. Han är ordförande i bananodlarföreningen Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA) i Peru, vars arbetsmetoder och förutsättningar för hållbar utveckling var viktiga faktorer när Oikocredit tog beslutet att investera och bli projektpartners. Projektet har visat sig mycket lyckat och Reymundo besökte Sverige i september (2014) för att dela med sig av sina erfarenheter.

APPBOSA’s odlingar är benägna i Piura, i norra Peru, ett område med många fördelar för den som vill odla ekologiska bananer. Klimat och jordmån lämpar sig så pass bra för bananodling att alla ekologiska bananer som produceras i Peru kommer just härifrån. Bananodling kräver dessutom mycket manuell arbetskraft vilket bidragit till att en tredjedel av de som bor i lokalsamhället har sin huvudsakliga inkomstkälla i jordbrukssektorn. På grund av det lokala samhällets stora beroende av bananproduktionen har det varit viktigt att hitta metoder för att bemöta de utmaningar som finns. Området har haft till exempel svårt med tillgången till vatten, och man har behövt tillämpa särskilda metoder för utveckling för att kunna hantera detta. Till APPBOSAs fördel är deras demokratiska beslutsfattning där de småbrukare som äger föreningen kan delta aktivt när det ska bestämmas vilka investeringar som ska göras.

Oikocredit har beviljat krediter för att tillgodose arbetskapitalsbehov och säkra att hållbara metoder kan tillämpas vid produktion, något som har en direkt positiv inverkan på föreningens drygt 300 medlemmar. Reymundo berättar med stor entusiasm om en investering som har varit särskilt gynnsam för föreningen. När man transporterar bananer från fältet till paketeringen är arbetet både fysiskt och tidskrävande, installationen av en linbana har därför underlättat arbetet avsevärt.

- Linbanan, som är finansierad av Oikocredit, transporterar bananer från fält till paketering har förbättrat effektiviteten och bananernas kvalitet, och inte minst, också minskad arbetsbördan. Tidigare kunde vi transportera motsvarande 400 lådor bananer om dagen, idag kan vi fylla en hel container med 1080 lådor om dagen. 
Reymundo inflikar att framöver så kommer Oikocredits finansiering bland annat investeras i skyddsark till bananerna för att minska skador under skördetiden.

Föreningen är Fairtrade certifierad vilket innebär att deras flitiga arbete nu når ut till lokalsamhället i än större utsträckning. Sedan APPBOSA’s bananer certifierades så har Reymundo sett den positiva inverkan för befolkningen i närområdet.

- När du köper våra Faitrade certifierade bananer så bidrar du till att APPBOSA växer. Vi har inte bara kunnat bygga nya lagerlokaler för att hålla frukten färsk till export, vi kan också erbjuda våra medlemmar, anställda och deras familjer hälsovård, försäkring och utbildning.

Fakta

APPBOSA etablerades 2003 som en förening för bananodlare, med fokus på marknaden för Fairtrade-certifierade och ekologiskt odlade bananer. Plantagen är benäget i norra kustområdet Piura, Peru.

Klimatet i området är lämpligt för bananplantagen tack vare den låga luftfuktigheten som håller trädsjukdomar borta. Men framtida utmaningar finns – vattentillgången brister och det krävs hållbara metoder för att upprätthålla odlingen. Produktionen måste även effektiviseras för att föreningen ska kunna konkurrera med större bananplantager.

APPBOSA är Oikocredits projektpartner sedan 2006, och den nuvarande investering är 150 000 USD, vilket motsvarar strax över en miljon SEK. Krediten finansierar främst anläggningstillgångar som bidrar till förbättrade arbetsförhållanden och en effektivare produktion. Detta göra att APPBOSA kan ta sig an de utmaningar som de står inför.

Idag har föreningen strax över 400 medlemmar med sammanlagt 200 anställda, de flesta sysselsatta vid paketeringen av bananerna. Tillsammans exporterar de mellan 13-14 containers med 1083 bananlådor vardera i veckan. En av de fyra importörerna som köper de certifierade bananerna är stiftelsen Biodynamiska produkter/Ekolådan.