En enad röst från ett starkt kooperativ

Kaffekooperativet Chajul ger bönder i Guatemala inkomster genom att gemensamt förädla och exportera det kaffe de odlar. Hållbarhetstänkandet är genomgående och kaffet produceras på ett sätt som gynnar såväl miljön som medlemmarna själva.

När Chajul bildades och blev en av Oikocredits partners 1990 var det början på ett långt och givande samarbete. Ixilregionen och dess mayaindianer drabbades särskilt hårt av Guatemalas 36 år långa, blodiga och grymma inbördeskrig. Chajuls fullständiga namn betyder “en enad röst” på Ixilspråket, och för de 1500 bönderna har samarbetet varit en viktig väg för att gå vidare och försörja sig.

Bönderna producerar även honung, kardemumma och hantverk, men det är kaffeproduktionen som är den huvudsakliga näringen och de färdiga bönorna säljs under varumärket SHB CHAJULENSE. Miljö- och hållbarhetstänkandet genomsyrar hela verksamheten, allt enligt mayaindianernas uråldriga devis att “arbeta jorden utan våld”. Kaffet är både ekologiskt och Fairtrade-märkt och hela produktionen är hållbar ur ett miljömässigt, socialt, ekonomiskt och kulturmässigt perspektiv.

Att kooperativet har gjort en stor skillnad för bönderna som försörjer sig på att producera en av världens populäraste drycker, det kan Don Domingo Cruz vittna om. Han är medlem sedan 16 år och äger idag en egen liten kaffeodling. Tidigare var han arbetare på ett stort kaffeplantage där arbetsvillkoren var mycket hårdare:

– Vi var tvungna att gå till fots barfota, i tio dagar för att nå fram till plantagen, och lönen var väldigt dålig. Idag kan vi sälja vår egen produktion av kaffe, bönor och majs, säger han med ett leende.

Inkomsterna från kaffeproduktionen leder inte bara till att försörja medlemmarna och deras familjer, den kooperativa föreningen stödjer även de 60 byarna i olika projekt som ska minska den svåra fattigdomen i regionen. Satsningarna omfattar utbildning, miljöförvaltning och utveckling av tekniker som används för kaffeproduktion, förklarar Miguel Tzoy som är kommersialiseringskoordinator på Chajul:

– Våra delägare i kooperativet har även fått utbildning i markvård, ekologisk gödselproduktion, avfallshantering, återvinning och skuggodling av kaffeplantor.

Genom utbildningen får bönderna en chans att producera mer högkvalitativa produkter, vilket förbättrar deras försörjningsmöjligheter. Dessutom erbjuds de program som stärker den traditionella mayakulturen. Organisationen fokuserar även på att lyfta fram kvinnornas roll och delaktighet i produktionen, och 80 procent av medlemmarna är idag kvinnor.

Oikocredit har totalt gett Chajul krediter på två och en halv miljoner USD och samtliga medel har använts för att ta fram produkter som når ut till en lokal såväl som internationell marknad. Att investera i kooperativ i utvecklingsländer är en av Oikocredits fyra viktiga affärsområden, med målet att ge investerarna såväl finansiell som social avkastning. Den senare ska leda till en positiv utveckling hos de fattiga arbetarna.

Som en del av Chajuls arbete med att främja en hållbar utveckling och bevara miljön i Ixilprovinsen erbjuder kooperativet även ekoturism. Turister får besöka plantagen, med boende på värdshuset The Posada, samt får en tur till de imponerande Cuchumatanesbergen, Centralamericas högsta ickevulkaniska bergskedja.

Fakta

Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol i Ixilprovinsen i Guatemala har varit en partner till Oikocredit sedan 1990, då de erbjöds ett lån på omkring 1,8 miljoner kronor (USD 280,000). Sedan dess har kooperativet fått ytterligare krediter vid fyra tillfällen, och den totala summan uppgår till drygt 16 miljoner kronor (2,580,000 USD).

Sedan 1989 säljer de sitt ekologiska Fairtrade-märkta kaffe och den årliga produktionen ligger på omkring 50-60 containrar.

Chajul är idag en av Oikocredits 290 kooperativa partners.