Aktiekapital

Oikocredit har en diversifierad och växande aktieportfölj. Vi investerar i aktiekapital för att ge våra investerare dubbel avkastning – social och finansiell. Oikocredit investerar i socialt ansvarsfulla företag - företag som inriktar sig på att ge människor möjlighet att arbeta sig ur fattigdom.

När vi bestämmer oss för att investera i aktiekapital, är vårt mål ett starkare och effektivare företag som genom sin verksamhet ska gagna såväl medarbetare och aktieägare som samhället de verkar i. Det innebär att Oikocredit gärna tar en aktiv roll i styrningen av företagen för att stödja en positiv rutveckling. Vi ger råd och förmedlar kontakter, som kan erbjuda tekniskt stöd vid behov och se till att företaget följer miljömässiga, sociala och företagsmässiga styrningskrav (ESG).

Långsiktig placeringshorisont

Våra aktieinvesteringar är långsiktiga, efterfrågestyrda och flexibla, och kan variera mellan 50.000 och 5.000.000 euro. Vi kan erbjuda eget kapital som skräddarsys för att möta behoven hos potentiella investeringsobjekt.

De företag vi investerar i letar ofta en stark långsiktig institutionell aktieägare som: 

  • delar deras värderingar och inriktning
  • bidrar med kunskap och nya idéer till organisationen
  • fokuserar på både social och ekonomisk avkastning.

Känner du till ett projekt som uppfyller våra krav på utlåning?
Vänd dig till vårt internationella kontor
http://www.oikocredit.coop/funding