Fairtrade

Oikocredit stödjer Fairtradeorganisationer genom att erbjuda en kombination av långa och medellånga lån, finansiering före export, kapitalinvestering och kapacitetsbyggande.

Fairtrade handlar om mer än rättvisa priser. Rörelsen skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som det affärsmässiga perspektivet gynnas. Fairtrade-märkta produkter innebär såväl högre löner som ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Dessutom utgår en premie som odlarna gemensamt får använda till att utveckla det lokala samhället.

Fairtradeorganisationer främjar en starkare social rättvisa genom:

  • skäliga löner till odlare och anställda
  • motverkande av barnarbete
  • långsiktiga handelsrelationer
  • miljömässigt hållbara produktionsmetoder