Användarvillkor & juridisk information

Om Oikocredit

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International") är ett kooperativt sällskap grundat 1975 i Nederländerna.

Oikocredit International är ett av Holländska Centralbanken godkänt kreditinstitut med begränsat ansvar enligt del 2 i "Undantag till föreskrifter om övervakning av kreditsystem" (ASCS 1992), kooperativa föreningar, enligt holländsk lag. Oikocredits prospekt finns arkiverat hos AFM (Autoriteit Financiële Markten), den holländska motsvarigheten till Finansinspektionen i Sverige. Den juridiska formen är Kooperativ förening, lydande under holländsk lag, registrerad hos handelskammaren Gooi-en Eemland i Amersfoort, Nederländerna, under registreringsnummer 31020744.

Oikocredit har en internationellt representerad, revisorsgranskad styrelse, liksom en internationell revisorskommitté.

Oikocredits investerade kapital kommer från medlemmar, kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, företag, föreningar och privatpersoner. Privatpersoner investerar via Oikocredits stiftelse Oikocredit International Share Foundation. Dessa är självständiga legala enheter med säte i ett flertal länder. 

Oikocredits svenska representation:

E-mail: sweden@oikocredit.org

Telefon: +46 (0)8 411 99 09

Oikocredit International, huvudkontor:

E-mail: info@oikocredit.org

Telefon: + 31 33 422-4040

Postadress:

Oikocredit International

P.O. Box 2136

3800 CC, Amersfoort, Nederländerna 

Besöksadress:

Oikocredit International

Berkenweg 7

3818 LA, Amersfoort, Nederländerna