Användarvillkor & juridisk information

Om Oikocredit

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit International") är ett kooperativt sällskap grundat 1975 i Nederländerna.

Oikocredit International är ett av Holländska Centralbanken godkänt kreditinstitut med begränsat ansvar enligt del 2 i "Undantag till föreskrifter om övervakning av kreditsystem" (ASCS 1992), kooperativa föreningar, enligt holländsk lag. Oikocredits prospekt finns arkiverat hos AFM (Autoriteit Financiële Markten), den holländska motsvarigheten till Finansinspektionen i Sverige. Den juridiska formen är Kooperativ förening, lydande under holländsk lag, registrerad hos handelskammaren Gooi-en Eemland i Amersfoort, Nederländerna, under registreringsnummer 31020744.

Oikocredit har en internationellt representerad, revisorsgranskad styrelse, liksom en internationell revisorskommitté.

Oikocredits investerade kapital kommer från medlemmar, kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, företag, föreningar och privatpersoner. Privatpersoner investerar via Oikocredits stiftelse Oikocredit International Share Foundation. Dessa är självständiga legala enheter med säte i ett flertal länder. 

Oikocredits svenska kontor:

Stichting Oikocredit International Share Foundation Filial, Holland

Postadress:

Oikocredit Sverige

Box 2323

103 18 Stockholm, Sverige

E-mail: sweden@oikocredit.org

Telefon: +46 (0)8 411 99 09

Oikocredits huvudkontor:

Oikocredit International

Besöksadress: Berkenweg 7

3818 LA, Amersfoort, Nederländerna

Postadress: P.O. Box 2136

3800 CC, Amersfoort, Nederländerna 

E-mail: info@oikocredit.org

Telefon: + 31 33 422-4040