Lantbruk

Tillväxt i världens befolkning kommer att leda till en 50-procentig ökning av livsmedelsproduktionen till 2030, vilket gör att jordbrukets förmåga att möta den globala efterfrågan på mat ifrågasätts. Det finns över 500 miljoner småbrukare världen över som spelar en avgörande roll i världens livsmedelsproduktion, men de flesta är sårbara för klimatförändringar, volatil prissättning och orättvis konkurrens.

Oikocredit är en av de ledande globala sociala investerarna inom jordbruk. Vi tror att investeringar i denna sektor är ett av de mest effektiva sätten att minska arbetslöshet och fattigdom på landsbygden och bidra till lokal säker tillgång på livsmedel.

Vår jordbruksportfölj stödjer småskaliga jordbrukare genom att tillhandahålla tillgång till finansiering och kapacitetsuppbyggnad för jordbrukskooperativ, producenter, förädlare och distributörer.

Källor

FAO 2017, The future of food and agriculture

IFAD 2013, Småbrukare, livsmedelssäkerhet och miljön