Jordbruk

Nästan 10% av världens befolkning lever på motsvarande mindre än 1,9 dollar per dag, majoriteten bor i landsbygdsområden. För många av dem är jordbruk enda sättet att försörja sig, antingen som egna lantbrukare eller säsongsavlönade arbetare.

Jordbrukarnas oregelbundna inkomster, vilka följer årets säsonger för sådd och skörd, gör det svårt för bönderna att få tillgång till krediter. De saknar även ofta de viktiga försäkringar som kan skydda dem mot bakslag i form av översvämningar, torka eller extrema oväder. Brist på kunskap om bättre jordbruksmetoder eller handel gör det dessutom ännu svårare att konkurrera med större kommersiella aktörer.

Oikocredit finansierar därför olika mikrofinans- och lantbrukarorganisationer på landsbygden, till exempel jordbrukskooperativ som bidrar till att bygga upp lokala ekonomier och stärka samhällen.