Sociala effekter – vi vill bidra till en positiv utveckling

Vi arbetar för att förbättra livssituationen för kvinnor och män, i deras hushåll och byar. För att nå dit krävs ett noggrant urval av samarbetspartners, med stöd och uppföljning av deras arbete samt en noga avvägd bedömning av det sociala resultatet.

Oikocredit drivs av viljan att uppnå positiva sociala effekter. Vi använder oss av de senaste sociala mätverktygen för att säkerställa att våra partners når ut till rätt grupper av människor och erbjuder dem rätt tjänster för att ta sig ur fattigdom.
Våra verktyg för att mäta sociala resultat och effekter fokuserar på:

  • val av rätt samarbetspartners
  • bevakning av sociala resultatindikatorer
  • partners egna ansvarsskyldighet för sociala målsättningar
  • erbjudande om kapacitetsbyggande
  • feedback från samarbetspartners för att utveckla produkter och tjänster

Se och ladda ner Oikocredit Internationals Impact Report på engelska