Investeringar i mikrofinans, jordbruk, fair trade och förnybar energi

Förbättrade livsvillkor i låginkomstländer

Se kartan över våra projektpartners
Se kartan över våra projektpartners

Vad vi gör

Projektfinansiering i utvecklingsländer

Vart placeras dina pengar

Med fokus på kvinnor och långsiktig hållbarhet finansieras projekt inom mikrofinans, jordbruk, fair trade, kooperativ och sociala företag.

Mer om olika sektorer
Mer om olika sektorer

Förändra liv med dina pengar

Möt några låntagare

Vi samarbetar med många olika partners runt om i världen. Ta en titt på vilken förändring dina pengar kan bidra till.

Röster från verkligheten
Röster från verkligheten

Stöd till partners och låntagare

Utbildning, handledning, infrastruktur och mer

Vi lånar inte bara ut pengar. Vi stödjer också kunskapsöverföring till låntagarna så att pengarna de lånar kommer till bästa nytta.

Kapacitetsuppbyggnad
Kapacitetsuppbyggnad

Sociala effekter

Att mäta finansiella resultat är vedertaget, vi mäter också social förändring

Oikocredit erbjuder den goda avkastningen. Finansiell och social. Tillsammans med andra aktörer inom utvecklingsfinans har vi utvecklat mätmetoder för sociala effekter. Förändras livet för våra låntagare? Hur går det för deras företag?

Mer om sociala effekter
Mer om sociala effekter