Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter

När du är i kontakt med Oikocredit (som medlem, investerare eller annat) är skyddet av din personliga integritet av största betydelse. Vi ser därför alltid till att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss på ett korrekt sätt med iakttagande av personuppgiftslagens (Pul) integritetsskyddsregler. Sedan den 1 oktober 2001 gäller Pul i Sverige. Lagen, som har sin grund i ett EU-direktiv, syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I dina kontakter med Oikocredit lämnar du uppgifter om dig själv. Här berättar vi hur Oikocredit använder dessa och hur de skyddas.

Genom investering och/eller genom den information du begär från oss i form av broschyrer, E-zine och liknande, godkänner du Oikocredits hantering av personuppgifter. Det inkluderar användningen av de personuppgifter du lämnar, hur de överförs och lagras hos oss.

Följande typer av information hanteras av oss:

 • Information som du lämnar när du blir medlem och/eller investerare.
 • Kontaktinformation som du lämnar via vår websida.
 • Betalningsinformation för att betala ut ev utdelning och återinlösen av andelar. 
 • Information om organisation som är medlem och/eller investerare.
 • Annan information som vi lagrar bl a utifrån lagkrav, t ex transaktionshistorik.

Vi använder informationen för att:

 • Förse dig med den information och de tjänster du efterfrågat.
 • Kommunicera med dig om dina transaktioner och andra administrativa frågor.
 • Enligt dina angivna preferenser skicka dig information.
 • Skapa underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. 
 • Mäta och förbättra våra tjänster och våra webbsidor.
 • Hantera frågor, klagomål och lösa tekniska problem.
 • Analysera våra webbsidor och användarbeteenden.
 • Fullgöra förpliktelser enligt lag och reglering.

Informationsdelning

Oikocredit (Oikocredit International och vårt eget nätverk av kontor) kommer inte lämna ut dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster kan vi komma att dela din information med följande parter:

Underleverantörer: Vi kan komma att dela dina uppgifter med underleverantörer som en del av vår verksamhet. Av våra underleverantörer kräver vi att uppgifterna behandlas konfidentiellt och bara används för den service de förser oss med.

Legal och annan liknande uppgiftslämning: I vissa fall är Oikocredit skyldigt enligt lag eller domstolsbeslut att lämna uppgifter.

Säkerhet

Det är mycket viktigt för oss att skydda din integritet. Vi behandlar och lagrar din information på ett säkert sätt, tekniskt såväl som fysiskt. Det inkluderar avancerad teknik för brandväggar, lösenord och liknande för våra databaser; fysiska kontroller av filer och de lokaler där information hanteras; samt begränsning av din personliga information till endast den personal som behöver tillgång till den för att ge dig bästa service; och för utveckling och förbättring av våra tjänster.

Länkar 

Oikocredits webbplatser kan ha länkar till andra, externa webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls som en service till dig, och Oikocredit tar inte ansvar för innehållet eller det material som presenteras på dessa webbplatser.

Oikocredit är inte ansvariga för behandlingen av personuppgifter på webbplatser som vi länkar till, eller webbplatser som länkar till Oikocredits webbplatser. Vår policy för hantering av Cookies och vår behandling av personuppgifter gäller inte för sådana externa webbplatser. Besök på andra webbplatser via länkar från Oikocredits webbplatser görs på egen risk.

Cookies

Oikocredit lagrar inte cookies som andra webbsidor och webbläsare kan använda för att inhämta information när en användare är tillgänglig via en server. Om du vill undvika användningen av cookies bör du anpassa din webbläsare så att du blir uppmärksammad när cookies används.

Cookies

Oikocredit International will do its best to ensure that the processing of your personal data is carried out in such a way that your privacy is protected and safeguarded as much as possible. Oikocredit Internationalcollects your personal data only to the extent that it is necessary to provide you with our services, for the development of web statistics reports, web surfing analysis solely regarding the oikocredit.org and oikocredit.coop website, and to comply with mandatory requirements.

Oikocredit International collects and stores the following visitor information regarding the usage of this website: date and time of day you access our website, time zone, screen resolution, browser type, browser language, the Internet Protocol (IP) address of the computer you are using, the pages visited, previous/subsequent sites visited and length of user session solely regarding the oikocredit.org and oikocredit.coop websites.

Oikocredit International does not collect any unique information or any personal data about you (such as your name, e-mail address or other contact information) except when you specifically and knowingly provide such information. Oikocredit International does not collect any information about other websites you visit, programs you run on your computer, passwords you use or any other key strokes in fields that have been qualified as sensitive by the webmaster of such sites.

The information collection mentioned above is gathered by using a cookies. A cookie is a small line of text that is stored by your browser on your computer's hard drive. Our cookies do not contain any personally identifiable informationand most of them are removed once the session is finished. We use the following cookies in our websites:

 • First party cookies are set by the website, you are visiting and they can only be read by that site.
  • Session Cookies are stored only temporarily during a browsing session and are deleted from the user’s device when the browser is closed.
  • Persistent cookies are saved on your computer for a fixed period (usually a year or longer) and is not deleted when the browser is closed. Persistent cookies are used where we need to know who you are for more than one browsing session. For example, we use this type of cookie to store your preferences, so that they are remembered for the next visit:
  • Language cookie: it remembers the preferred language you selected in your last visit.
 • Third party cookies are set by a different organisation to the owner of the website you are visiting
  • Google Analytics: From time to time some Oikocredit Internationalonline services, use Google Analytics. This is a web analytics service provided by Google, Inc . It sets a cookie in order to evaluate use of those services and compiles a report for us.
  • Facebook.com (Facebook): On distinct pages we might offer a Facebook plugin. In such a case Facebook might place a cookie on your pc. Depending on your Facebook login, Facebook will gather information about your visit to our website. More on the Facebook cookie.
  • Twitter.com (Twitter): On distinct pages we might offer a Twitter plugin. In such a case Twitter might place a cookie on your pc. Depending on your Twitter login, Twitter will gather information about your visit to our website. More on the Twitter cookie.

Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually alter the setting of your browser to prevent that. If you do not wish to receive cookies, please refer to the "help" file of your Internet browser to learn how to either block all cookies or receive a warning before a cookie is stored.