Prospekt

På denna sida kan du ladda ner det aktuella prospektet och relaterade dokument i anslutning till erbjudandet att investera i andelar i Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit).

Historiska prospekt och relaterade dokument finns i prospektarkivet.

Läs fler viktiga dokument om investering i Oikocredit här.