Hem

Om oss

Det här är Oikocredit

Oikocredit är ett världsomspännande kooperativt finansinstitut och en av världens största privata finansiärer av utvecklingskrediter. Vi lånar idag ut omkring 8,25 miljarder kronor och når 37 miljoner låntagare i 69 länder över hela världen. Ungefär 80% av krediterna är till mikrofinansinstitut (MFIer) och resten är till kooperativ och små och medelstora företag. Särskilt fokus läggs på kvinnor och utveckling av landsbygden.

Transparens

Mer än 51.000 investerare över hela världen gör det möjligt för att oss bedriva vår verksamhet. Många av dem väljer oss därför att de vill veta vad deras sparpengar används till, och att de gör nytta. Därför redovisar vi alla projekt som vi finansierar på vår webbplats och i en tryckt utgåva som du kan beställa från oss.

Närvaro

Oikocredits verksamhet startade 1975 och har idag kontor med lokalanställd personal i mer än 30 länder. Vår lokala närvaro är en stor fördel när det gäller att hitta de mest angelägna projekten att finansiera. Närheten till låntagarna är viktig för att kunna göra relevanta kreditbedömningar och för att kunna mäta och följa upp våra sociala resultat.

Sedan 2009 har vi en filial i Sverige. Kontoret ligger i Stockholm, och ansvarar för alla våra investerare runt om i landet. Vårt huvudkontor ligger i Amersfoort, Nederländerna, och vi är ett av nederländska Centralbanken godkänt kreditinstitut. Oikocredits prospekt finns registrerat hos AFM (Autoriteit Financiële Markten), och är passporterat till Finansinspektionen i Sverige, enligt gällande EU-regler.

Regional officeRegion