Om oss

Oikocredit är en investerare med social påverkan och ett globalt kooperativ. Vi har över fyra decenniers erfarenhet av att främja hållbar utveckling genom investeringar. Vi fokuserar våra investeringar på finansiell integration, jordbruk och förnybar energi.

Vad vi gör

Oikocredit vägleds av principen att medverka till att ge låginkomsttagare möjlighet att förbättra sin försörjning. Vi stödjer partnerorganisationer i Afrika, Asien och Latinamerika genom att tillhandahålla lån, aktieinvesteringar och kapacitetsuppbyggnad.

Skapa social påverkan

Social påverkan är kärnan i Oikocredits arbete. Genom vårt nätverk av lokala medarbetare kan vi möta våra partners behov och erbjuda lösningar utöver finansiering.

Vi prioriterar social påverkan samtidigt som vi värnar om miljön och genererar rimlig ekonomisk avkastning för våra investerare.

Stöd från våra medlemmar och investerare

Oikocredit grundades 1975 som en etisk investeringskanal. Kooperativet är privatfinansierat av privatpersoner och institutioner som vill använda sina pengar till positiv förändring.

Oikocredits lojala och engagerade gemenskap av kooperativa medlemmar och investerare gör det möjligt för oss att tillhandahålla långsiktigt kapital till våra partners.