Viktiga dokument

På den här sidan kan du ladda ner Oikocredits bolagsordning och villkor för deltagande. 

Bolagsordning 

Vår bolagsordning finns på nederländska (juridiskt bindande text) och engelska. 

Ladda ner Oikocredits bolagsordning (nederländska)  


Villkor för deltagande
 

Villkoren för deltagande beskriver i detalj hur en investering i Oikocredit kommer att hanteras och vilka rättigheter och skyldigheter investerare har. Oikocredit kan ändra villkoren för deltagande från tid till annan efter eget gottfinnande.

Ladda ner villkoren för deltagande (Engelska)


Läs vårt prospekt 
här.