Mikrofinans

Omkring 2,7 miljarder människor i världen saknar tillgång till grundläggande finansiella tjänster. Utan möjlighet till lån eller egna besparingar saknar många människor det kapital som krävs för att starta en verksamhet eller förbättra sina levnadsvillkor. Det är här mikrofinansiering kommer in i bilden.

Mikrofinanser ger människor en möjlighet att investera i sig själva och sin framtid. Även ett mycket litet lån kan göra stor skillnad.

Genom att erbjuda rättvisa lån i stället för traditionellt bistånd blir mikrofinansiella institut en del av en hållbar och långsiktig utveckling. 

Mikrofinansiering går in där traditionella banker är ovilliga eller oförmögna att agera. Låntagare utan säkerhet accepteras inte av vanliga banker och eftersom mikrofinansiering handlar om små lånebelopp ser bankerna inte de små låntagarna som tillräckligt lönsamma kunder.