Finansiell tillhörighet

Över hela världen har 1,7 miljarder vuxna otillräcklig tillgång till formella finansiella tjänster och har inga konton hos en finansiell institution eller mobil betaltjänstleverantör. Detta gör att de inte kan få tillgång till pålitlig kreditmöjlighet. De flesta av dem har låga och oförutsägbara inkomster och saknar resurser för att klara av oväntade hushålls- eller försörjningsbehov, eller att investera i en bättre framtid.

Vårt arbete främjar finansiell integration genom partnerskap med mikrofinansieringsinstitutioner och med banker som stödjer små och medelstora företag (SME).

Vi söker också partnerskap med finansiella mellanhänder utöver traditionella finansiella institutioner, såsom Fintech-företag som riktar sig till underutvecklade samhällen med innovativ finansiell teknologi och innovativa affärsmodeller. Vår målgrupp – låginkomsttagare – drar nytta av Oikocredits arbete både genom tillhandahållande av finansiella tjänster genom mikrofinansieringspartners och genom skapande av jobb och tillgång till lån till små och medelstora verksamheter genom bankpartners som stödjer sådana verksamheter.

Källor

Global Findex Database 2017