Mikrofinans

Omkring 2,7 miljarder människor i världen saknar tillgång till grundläggande finansiella tjänster. Utan möjlighet till lån eller egna besparingar saknar många människor det kapital som krävs för att starta en verksamhet eller förbättra sina levnadsvillkor. Det är här mikrofinansiering kommer in i bilden.

Världens bästa investering är en investering för världens bästa. Mikrofinanser ger människor en möjlighet att investera i sig själva och sin framtid. Även ett mycket litet lån kan göra stor skillnad. Det kan bli en grundplåt till ett inkomstbringande företag och göra det möjligt för familjer att skicka barnen till skolan, betala för medicin och näringsrik mat eller fixa ett läckande tak.

Lån, inte bistånd

Genom att erbjuda rättvisa lån i stället för traditionellt bistånd blir mikrofinansiella institut en del av en hållbar och långsiktig utveckling. Dagens mikrofinans bygger till stor del på Grameen Bank-modellen, som blev känd genom nobelpristagaren Muhammad Yunus.

Våra medarbetare arbetar ute i fält med små grupper av låntagare som har ett gemensamt ansvar för sina lån. Det kollektiva ansvaret är vår garant för att lånen betalas tillbaka.

Fyller en lucka

Mikrofinansiering går in där traditionella banker är ovilliga eller oförmögna att agera. Låntagare utan säkerhet accepteras inte av vanliga banker och eftersom mikrofinansiering handlar om små lånebelopp ser bankerna inte de små låntagarna som tillräckligt lönsamma kunder. Mikrofinans fyller den lucka i marknaden som oseriösa lånehajar annars skulle kunna utnyttja.