Förnybar energi

En miljard människor har inte tillgång till modern elektricitet. Tre miljarder är fortfarande beroende av ved, kol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning.

Energi står för 60 procent av alla utsläpp av växthusgaser. Skadliga utsläpp och avskogning bidrar i stor skala var och en för sig till att påverka klimatförändringar negativt.

Tillgång till ren energi är avgörande för att möta dessa utmaningar. Det kan uppmuntra ekonomisk tillväxt, minska fattigdomen och förbättra livshållning. Det är därför Oikocredit investerar i förnybar energi. Det är också därför Oikocredit stöder Globala Mål 7 för Hållbar Utveckling: säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

För detta ändamål fokuserar Oikocredit sina investeringar i förnybar energi på tre segment:

  • Solcellsenergi
  • Nätbaserade projekt som syftar till Globala Mål 7 för Hållbar Utveckling
  • Ren matlagning

Vi investerar i små och medelstora projekt för förnybar energi. Vi väljer projekten för deras sociala inverkan och den nytta Oikocredit kan ge.

Källor

FN