Information om att investera i Oikocredit

Gör skillnad med dina pengar

Oikocredit är en social påverkansinvesterare och ett globalt kooperativ med över fyra decenniers erfarenhet av att främja hållbar utveckling genom investeringar. 

Med de medel som våra medlemmar och investerare anförtrott oss erbjuder vi lån och kapitalinvesteringar samt icke-finansiellt stöd, t.ex. kapacitetsuppbyggnad, till de organisationer vi finansierar. Med vårt stöd arbetar de för förbättrade möjligheter för låginkomsttagare i den globala södern.  

Vår vägledande princip är att ge låginkomsttagare möjlighet att skapa en hållbar framtid för sig själva, sina familjer och sina samhällen.  

Från finansiering av kvinnlig företagsamhet till att skapa tillgång till förnybar energi - Oikocredits investeringar och stöd riktar sig till skapande av resiliensbyggande resurser och förbättrade försörjningsmöjligheter för låginkomsttagare.

Bli en del av en global rörelse för positiv förändring

När du investerar i Oikocredit blir du en del av en global gemenskap med tusentals likasinnade, individer och organisationer, som använder sina pengar till en god sak. 

Social och ekonomisk avkastning på din investering

Oikocredits övergripande mål är att skapa positiv social påverkan för låginkomsttagare. Vi strävar också efter att erbjuda våra investerare utdelning på sitt kapital. Varje år beslutar medlemmarna i vårt kooperativ om hur Oikocredits intäkter ska fördelas och om avkastning till investerarna. Tidigare års avkastninghar varierat mellan 2 %, 1 % och 0,50% (se utdelningssiffrorna i den femåriga översiktstabellen i vår årsredovisning).  

Det kostar inget att direktinvestera i Oikocredit.

Information om investeringen

Investeringar i Oikocredit görs i form av andelar utan rösträtt i kooperativets egna kapital. Andelarna är ett finansiellt instrument som regleras av nederländsk lag, eftersom kooperativet har sitt säte i Nederländerna. En investering är endast lämplig för de som tydligt förstår riskerna. Möjligheten finns att du måste vänta en längre tid på att få tillbaka dina pengar, att du inte får tillbaka några pengar eller får tillbaka mindre pengar än du ursprungligen investerade i Oikocredit. Innan du investerar bör du läsa prospektet och övriga dokument som finns på vår prospektsida. Läs mer om riskerna i vår viktiga information för investerare.

Är du redo att påverka med dina pengar?

Investera i Oikocredit idag