Uppdrag och värderingar

Oikocredit styrs av principen om att stärka människor. Vår erfarenhet visar att det mest effektiva och hållbara sättet att hjälpa behövande är att tillhandahålla en möjlighet för dem att hjälpa sig själva.

Vårt uppdrag

Oikocredit uppmanar alla att investera ansvarsfullt. Oikocredit tillhandahåller finansiella tjänster och stödjer organisationer att förbättra livskvaliteten för inkomsttagare eller samhällen med låg inkomst på ett hållbart sätt.

Vår vision

Ett globalt, rättvist samhälle där resurser delas på ett hållbart sätt och alla människor har möjlighet att göra de val de behöver för att skapa ett värdigt liv.

Våra värderingar

Människor

Oikocredit stödjer organisationer som ger ekonomiska möjligheter till missgynnade människor oavsett tro, kultur, ålder eller kön.

Fördelning

Oikocredit tillhandahåller ett medel för meningsfull fördelning. En ojämn fördelning av resurser, rikedom och makt kan leda till konflikter. När det globala samfundet är beredd att dela med sig av vad de har, respektera andra och arbeta tillsammans, kan rättvisa och fred råda.

Ekumenisk anda

Runt om i världen är troende människor villiga att dela med sig av sina resurser. Oikocredit är en del av den världsomspännande solidaritetskoalitionen.

Gräsrötter

Utveckling är mest effektiv när den härrör från gräsrötterna. I Oikocredits kooperativa kultur är människors initiativ och deltagande centrala i alla handlingar och policies.

Integritet

Respekt mellan människor innebär ärlighet och sanningsenlighet. Oikocredit är fast besluten att lyssna med ett öppet sinne och kommunicera i full transparens om alla parametrar i sina egna policies.

Miljö

Ett balanserat ekosystem är grunden för liv och bör därför bevaras. Oikocredit menar att en hälsosam balans i naturen endast kan uppnås i en värld där resurser och krafter är jämnt fördelade