On-line investera

  1. 1Din investering
  2. 2Dina uppgifter
  3. 3Sammanfattning
  4. 4Payment

2000 kronor (minsta belopp vid första investering)

Minsta belopp för autogiro är 200 kr/månad. För att ansluta sig till autogiro krävs en första investering på minst 2000 kronor.

kr 
* Obligatoriskt fält

Kapitalrisk. Minsta investering är 2000 kr. Inget maximum. Villkor gäller. Din investering innebär en risk. Investeringen omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Om du är osäker på lämpligheten av denna investering, kontakta en ekonomisk expert. Observera att tidigare resultat inte är någon garanti för framtida resultat och återbetalning av din investering inte är garanterad.

Innan investering bör man läsa igenom Oikocredit International Share Foundation Prospekt, samt Prospektsammanfattning på svenska. Prospekt utgivet av Oikocredit  Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ("Oikocredit EDCS U.A.") är genom referens del av Prospektet som utfärdas Oikocredit International Share Foundation (OISF). Vänligen notera att aktier i Oikocredit EDCS U.A. inte kan tillhandahållas av OISF och att detta inte är ett erbjudande att förvärva aktier i Oikocredit EDCS U.A.