Tack för din investering i Oikocredit!

Du får nu en skriftlig bekräftelse med ytterligare information till din e-mailadress. Tack för din investering!

När vi har mottagit och behandlat ditt Investeringsformulär kommer vi skicka en bekräftelse om investeringen blivit godkänd samt ert referensnummer som investerare. Denna process kan ta upp till fyra veckor. Du kommer att få ett årsbesked på ditt kontoinnehav i början av varje år samt ett kontoutdrag i juli som visar eventuell årlig utdelning. Utdelningen beslutas i samband med Oikocredits årsstämma i juni varje år och utbetalas därefter.