Villkoren

Dokumenten kan beställas från vårt kontor i elektroniskt format och pappersformat: sweden@oikocredit.org. Om du investerar on-line kan du enlighet med Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) ångra din investering inom 14 dagar från detta avtals ingående. Om du väljer att inom 14 dagar ångra din investering i OISF har du rätt att få igen dina investerade pengar. Dessa betalas ut inom 30 dagar från att du kontaktat OISF. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med hanteringen av din on-line investering kan du för klagomål kontakta vårt kontor på adressen: Oikocredit International Share Foundation Holland Filial Box 2323 10318 Stockholm. Kvarstår problemen har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Svensk rätt gäller för marknadsföringen av denna möjlighet att investera i depåbevis i OISF.