Den första latinamerikanska partnern - FePP i Ecuador

Den första latinamerikanska partnern - FePP i Ecuador

fepp-historic-image-470pixels.jpg27 maj | 2015

I Ecuador lever mer än 20% av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen *. Bland landsbygdsbefolkningen är andelen över 50% **. Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FePP), Oikocredits första latinamerikanska partner, grundades 1970 som ett initiativ för Ecuadors fattiga på landsbygden.

Fader Leonidas Proaño, romersk-katolsk präst och FePPs grundare, besökte för länge sedan byn Salinas i provinsen Bolivar. Byn är uppkallad efter vad som en gång varit dess i princip enda inkomstkälla: salt. När Fader Proaño besökte Salinas hade saltfälten torkat ut och många bönder hade lämnat samhället för stadslivet. Endast 50 jordbrukarfamiljer fanns kvar i byn och levde under svåra förhållanden. I det läget kom Fader Proaño att grunda den icke-vinstdrivande organisationen FePP, med huvudkontor i Quito.

Fader Proaño uppmuntrade byborna att börja producera ost och korv som kunde säljas i staden. Verksamheten expanderade snart och mer rörelsekapital behövdes, men lokala banker ville inte ge lån. Oikocredit såg FePPs potential och ett första lån på 100.000 US dollar betalades ut 1978.  FePP blev därmed Oikocredits första latinamerikanska partner.

José Tonello, FePP VD, minns de första kontakterna med Oikocredit: "1978 var FePP en liten organisation som ville ge utvecklingsstöd till jordbrukare och ursprungsfolk i Ecuador. Det är anledningen till att vi beviljades ett av Oikocredits allra första lån."

FePP använde detta första lån till att öka den kreditfond som gjort det möjligt för jordbrukarna att förbättra produktionen. Ytterligare tre lån från Oikocredit: 1993 (150.000 US dollar), 2001 (300.000 US dollar) och 2003 (100.000 US dollar) användes för att stärka och utöka verksamheten i organisationen Camari, som bildades 1981 för att stödja FePP genom kommersialisering av produkter som tillverkats av småskaliga bönder och hantverkare.

Idag är Salinas ett blomstrande samhälle känt som Ecuadors "osthuvudstad" och där dussintals industrikooperativ växt fram ur FePPs vision. Folket i Salinas är inte de enda som har dragit nytta av arbetet i organisationen, som numera heter Grupo Social FePP (GSFEPP). GSFEPP når idag cirka 700.000 *** människor i Ecuador och är verksamma inom områden som marktillgång, bevarande, alternativ energi, dricksvatten och lokala finansmarknader.

Sedan Oikocredits ursprungliga lån 1978, har GSFEPP utvecklas i linje med de visioner som organisationens grundare hade. Man har blivit en stark kraft för social och miljömässig utveckling och integration i Ecuador. "Det viktigaste resultatet av vårt arbete i Ecuador är att människor har kunnat öka sina kunskaper, berika sina värderingar och stärka sina relationer", säger Tonello. "Man har på detta sätt kunnat ta sig ur fattigdomen, vilket förbättrat förutsättningarna för familjer och samhällen."

* http://data.worldbank.org/country/ecuador
** http://www.ruralpovertyportal.org/en/country/home/tags/ecuador
*** http://www.camari.org/images/documentos/INFORME_anual_2013.pdf

« Tillbaka