Att möta behovet av hållbart jordbruk

Att möta behovet av hållbart jordbruk

14 september | 2015

Omkring 75% av de människor som lever på mindre än 2 dollar om dagen bor på landsbygden och är beroende av jordbruket som huvudsaklig inkomstkälla. En växande världsbefolkning och effekterna av klimatförändringarna sätter press på marken och naturresurserna. För att hjälpa till att möta dessa utmaningar etablerade Oikocredit en jordbruksenhet i januari 2014 med syfte att öka hållbara investeringar i sektorn.

Jordbruksenheten är baserad i Lima, Peru, under ledning av Frank Rubio, som också är regional chef för Oikocredit South Amerika Northern Region. Tillsammans med två jordbruksrådgivare baserade i Peru och Elfenbenskusten arbetar han nära regional personal för att öka och förbättra kvaliteten på jordbruksportföljen. Vi fick nyligen prata med Frank om hans roll och vikten av att investera i hållbart jordbruk.

Jordbruksenheten har funnits i snart två år nu. Vad har varit ert främsta framsteg hittills?

“Ett av de största framstegen är att vi har flyttat fram jordbruket i fronten och centralt i Oikocredit, eftersom det är en av de viktigaste sektorerna för framtida generationer liksom för hållbarheten. Innan enheten etablerades hade vi många jordbrukspartners men det fanns ingen fokuserad strategi, best practices eller former för informationsutbyte. Så det här är områden vi har arbetat för att förbättra, för att främja våra investeringar i sektorn.”

Hur hjälper jordbruksenheten Oikocredit-kontoren att bygga upp jordbruksportföljer?

“Om ett kontor har jordbruk som en prioriterad sektor och tillväxtområde kan vi hjälpa dem öka och utveckla portföljen. Min kollega, Carina Torres, spenderade t ex flera veckor i Rwanda förra året där vi inte hade några jordbrukspartners. Carina arbetade sida vid sida med den Rwandiska personalen vid finansieringen av två nya kaffepartners. Vi hade också utbildningar om finansiering inom jordbrukets värdekedja i Rwanda, vilket var ett land vi fokuserade mycket på förra året.”

Prioriterar Oikocredit investeringar i Fair Trade och/eller ekologiska producenter?

“Ja. När vi har möjligheten att stödja Fair Trade och ekologisk produktion gör vi det. I vissa länder, som Peru, är över 90% av jordbruksportföljen sammansatt av ekologiskt jordbruk. Det finns en växande marknad för dessa varor så vi förväntar oss att vår finansiering kommer öka inom detta område, särskilt i Latinamerika.”

På vilket sätt stärker investeringar i jordbruksföretag låginkomsttagare?

“Små producenter har generellt inte tillgång till finansiering. Oikocredits utlåning ger små bönder möjlighet att implementera strategier för att få bättre betalt för sina grödor. Till exempel har vi handelsfinansieringslån som gör att producentkooperativ kan köpa upp större volymer, lagra och sälja vidare när priserna ökar. Prisökningen förs sedan vidare till småskaliga producenter som är medlemmar i kooperativet, särskilt när de säljer till Fair Trade-marknader. Våra långsiktiga investeringslån finansierar inköp av maskiner och utrustning som hjälper de småskaliga producenterna addera värde till sina grödor och också sälja dem för ett högre pris.”

Har klimatförändringarna haft någon effekt på jordbruksproducenter? Vad kan vi i så fall göra för att hantera detta?

“Klimatförändringarna är en av de största riskerna vi möter inom jordbruket i framtiden. Risker relaterade till klimatförändringar inkluderar torka, översvämning, ökade temperaturer och dess effekter på produktionen. Vi har redan sett effekterna i kaffesektorn i samband med (svampsjukdomen) kaffebladsrost som resulterade i att över 30% av Centralamerikas kaffegrödor förlorades 2012/2013. Oikocredit svarade i detta fall genom att utveckla en specifik låneprodukt för att hjälpa småskaliga bönder återplantera kaffeodlingar med mer resistenta kaffebuskar.”

« Tillbaka

Arkiv > 2015 > september

No items found