Framgångsrik satsning på vatten, sanitet och förnybar energi i Indien

Framgångsrik satsning på vatten, sanitet och förnybar energi i Indien

belstar-india-news-item.jpg22 december | 2015

I början av december presenterade Oikocredits indiska dotterföretag Maanaveeya resultaten från en flerårig satsning på mikrofinans i kombination med insatser kring vatten, sanitet och förnybar energi. I samarbete med International Finance Corporation (IFC) har Maanaveeya finansierat ett treårigt projekt kallat WATSAN, Sustainable Financing for Safe Drinking, Water, Sanitation and Renewable Energyproject, med sammanlagt en miljon USD.

Genom WATSAN-projektet har Maanaveeya gett lån och teknisk assistans till 12 mikrofinanspartners, som alla integrerar finansiell hållbarhet med sociala mål. Mikrofinansinstitutionerna kunde i sin tur ge ut mikrolån till 233 932 personer. Lånen gick till konstruktion av toaletter, tillgång till rent vatten genom installation av ledningar, tankar och filter samt energilösningar såsom solelsbelysning och energieffektiva spisar. Utöver lånen stöttade Maanayeeva sina partners i utbildningskampanjer kring hälsa, hygien och miljö och nådde genom gatuteater, dokumentärfilmer, videoklipp och demonstrationer över en miljon människor.

Att möta Indiens stora hälso- och energiutmaningar

Dessa insatser svarar väl mot de behov som bland annat lyftes fram genom en nyligen presenterad studie av WaterAid som visade att över 60% av befolkningen i Indien saknar tillgång till toalett. Detta bidrar till den mycket allvarliga hälsokrisen i Indien där mer än 140 000 barn under fem år dör varje år på grund av diarré. Världsbanken uppskattar att över 20% av Indiens befolkning saknar tillgång till elektricitet och att efterfrågan på produkter inom förnybar energi ökar, likväl som den stora efterfrågan på lösningar och produkter inom sanitetsområdet.

Ett framgångsrikt projekt

Maanayeeva har under projektets gång synts i många publika sammanhang för att diskutera projektets utmaningar och framgångar i syfte att inspirera andra att ta liknande initiativ. När slutresultaten från satsningen presenterades vid konferensen Inclusive Finance i Dehli berättade Gouri Sankar, operativ chef för Maanayeeva, stolt att projektet nått långt över de uppsatta målen och att Maanayeeva genom sina MFI-partners är en föregångare som genom mikrofinans tillgängliggör energi, vatten och sanitet.

”Jag är glad för att vi inte bara nådde mer än dubbelt så många människor än planerat utan att det också fick så positiv feedback. Många av det stora antalet kvinnor som deltog i WATSAN-projektet berättade att de kände en större självkänsla och säkerhet genom att ha en egen toalett. Tillgången till WATSAN-installationerna minskar inte bara fallen av vattenburna och avföringsrelaterade sjukdomar, det spar också tid för familjerna i arbetet med att hämta vatten”, berättade Gouri.

Maanayeevas WATSAN-projekt visar att när finansiering görs tillgänglig för hushåll med låg inkomst möjliggör det investeringar i hållbar teknologi som förbättrar deras levnadsvillkor. Projektet visar också att mikrofinansinstitutioner kan ge sina låntagare tillgång till så mycket mer genom att erbjuda tjänster och produkter som ligger utanför den traditionella utlåningsmodellen.

Maanayeevas rapport om WATSAN-projektet kan laddas ner här.

På bilden visar en kvinna upp en av byns nya toaletter som bekostats med hjälp av mikrofinanspartnern Belstar.

« Tillbaka