Film om stöd till småföretagare på landsbygden i Bolivia

Film om stöd till småföretagare på landsbygden i Bolivia

bolivia-video.jpg12 september | 2016

Oikocredits partner IDEPRO är en boliviansk mikrofinansinstitution (MFI) som kombinerar mikrokredittjänster med rådgivning till små och medelstora företag. IDEPRO står för Instituto para el Desarrollo de la Pequeña Unidad Productiva och kunderna bor mestadels på landsbygden eller tätorterna i Bolivia och är ofta småföretagare verksamma inom handel, produktion och jordbruk.

Bolivia är ett av de fattigaste länderna i Sydamerika. Merparten av befolkningen är aktiv inom småskaligt jordbruk, gruvbrytning och småskalig handel och hantverk.

Genom att erbjuda lån som del av specialiserade och integrerade tjänster såsom utbildning och rådgivning finns IDEPRO med som stöd för sina kunder i hela produktionskedjan. Företagen inom dessa specialiserade områden är främst verksamma inom odling av quinoa, kastanjer samt textilproduktion, skogsbruk och turism.

Lånet från Oikocredit använder IDEPRO för att utöka sina mikrokredittjänster och kunna erbjuda specialiserade integrerade tjänster med fokus på produktionskedjor.

Se filmen nedan och läs mer om IDEPRO här

« Tillbaka

Arkiv > 2016 > september

No items found