Jordnötsodling förbättrar livsvillkoren på Kenyanska landsbygden

Jordnötsodling förbättrar livsvillkoren på Kenyanska landsbygden

GREEN-KE-07.jpg

Catherine and Athanas Matheka

14 december | 2016

Oikocredits partner Greenforest Foods Limited är ett familjeägt företag grundat 2001. Företaget fokuserar på förädling av naturliga råvaror och producerar ren honung och nötter för den Kenyanska marknaden. Redan från start såg Oikocredit Greenforest som en given partner genom sin tydliga och positiva sociala påverkan på livsvillkoren för småskaliga producenter och sin potential i framtida tillväxt.

Den nyliga expansionen av Greenforests affärer i Kenya skapar inte bara direkta arbetstillfällen för personalen som arbetar i våra produktionsanläggningar, det skapar också jobb för de lokala odlarna och leverantörerna som vi köper in ifrån”, berättar Athanas Matheka, grundare och vd för Greenforest Foods Limited. Han hyser inga tvivel om den viktiga roll hans företag spelar för att förbättra livsvillkoren för Kenyas jordbrukare på landsbygden.

Redan innan samarbetet med Oikocredit hade Greenforest etablerat ett väldigt starkt varumärke för sin arena naturprodukter. 2014 nådde företaget marknadsledande status, med 35% av honungsmarknaden och fortsatt expansion, samtidigt som man nyligen gått in på nötmarknaden och nått en marknadsandel på 8%. Vid den tidpunkten sökte Greenforest en finansiell partner som kunde finansiera behovet av process- och packningsutrusning för nötproduktionsledet. Oikocredit visade sig vara en perfekt matchning och gick in i samarbete med Greenforest 2014. Oikocredits lån om 14 miljoner kenyanska shilling (motsvarande 128 000 euro) används till finansieringen av förpackningsutrustning och rörelsekapital.

Samarbete för att stärka jordbrukets värdekedja

Kenyas osäkra och underutvecklade leverantörskedja ledde Greenforest till att köpa in manga råvaror utanför landet. De senaste åren har företaget tagit stora steg för att köpa alltfler råvaror till sina produkter från producenter i Kenya. Ett typexempel är Greenforests samarbete med USAID, som del av Kenya Agricultural Value Chain Enterprise Project (KAVES). Projektet syftar till att utveckla jordbrukets värdekedjor i Kenya, mobilisera bönderna, ge teknisk assistans och skapa en stabil marknad. I ett första skede har 3000 lokala producenter kontrakterats och projektet har resulterat i ökad produktivitet och högre inkomster.

Kapacitetsbyggande

För att ytterligare stödja Greenforest arbete initierade Oikocredit i juli 2015 ett kapacitetsbyggnadsprogram som syftade till att lyfta marknadsföringen och varumärkesbyggandet av företagets nötproduktion. Programmet omfattade kampanjer och nya förpackningar som fick dem att synas, samtidigt som det handlade om att öka medvetenheten om de näringsmässiga fördelarna av att äta nötter. (Greenforests marknadsandel av nötmarknaden nådde 10% 2016 och fortsätter öka).

Ljus framtid

Oikocredits stöd till Greenforest fortsätter och planen är att gå in med ytterligare finansiering i framtiden. Företaget flyttar nu sin produktion till en ny anläggning med dubbelt så mycket plats som den nuvarande. 2016 hade Greenforest 25 anställda fabriksarbetare och sex anställda för USAID-projektet.

Athanas Mathekas ambitioner för framtiden imponerar. Han vill förbättra liven för familjer i Kenyas landsbygdsområden och minska resurs-relaterade konflikter. Med vilka medel? Genom jordnötsodling.

Från socker till jordnötter

Många bönder som tidigare odlat socker har slutat då det inte ger lika bra betalt och istället börjat odla jordnötter. I ett samarbete med jordbruksorganisationer såsom International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, implementerar Athanas ett program för att hjälpa bönder i Great Rift Valley att förbättra sina skördar. Jordnötter har en större marknadspotential än honung menar Athanas:

”Jordnötsmarknaden är värd 3,2 miljarder Kenyanska shlling årligen. De flesta jordnötter som konsumeras här importeras. Så vi behöver in kämpa för att hitta marknader i Europa eller någon annanstans. Jordnötter växer väldigt bra i områden med lite regn, som det är i större delen av Kenya, och de är en låg-intensiv gröda, helt ideal att fokusera på. De flesta av våra konkurrenter kommer köpa från oss. Faktum är att vi redan har orderförfrågningar som vi inte kan möta.”

Samtidigt som efterfrågan på jordnötter är hög saknar många bönder kunskap och erfarenhet från jordnötsodling och kan använda metoder som är skadliga för miljön.

”Om du tittar på odlingsteknikerna använder många kemikalier och röjer stora markområden, eftersom deras metod inte är effektiv”, berättar Athanas. ”Jag tror vi kan introducera bättre odlingsteknik och rätt utsäde. Med mikro-maskiner kan vi reducera utsläppen. Markanvändningen kommer förbättras, liksom skördarna”.

Se filmen och Peanuts as a life changer och läs mer

« Tillbaka

Arkiv > 2016 > december

No items found