Oikocredit släpper sin årsredovisning för 2017 och presenterar en ny strategi för att öka sin inverkan på positiv samhällsförändring

Oikocredit släpper sin årsredovisning för 2017 och presenterar en ny strategi för att öka sin inverkan på positiv samhällsförändring

CID-BO-21.jpg11 april | 2018

Amersfoort, Nederländerna – Världsomspännande kooperativa finansinstitutionen och sociala investeraren Oikocredit publicerar idag sin årsredovisning för 2017. Oikocredit fortsätter att uppfylla sitt mål att förbättra levnadsvillkoren för ekonomiskt utsatta människor genom att erbjuda finansiering och kapacitetshöjande stöd till 747 partnerorganisationer aktiva inom inkluderande finans, jordbruk och förnybar energi.

Portfölj med hög kvalitet trots externa svårigheter
Kooperativets årsresultat blev € 18,4 miljoner vilket är ett lägre resultat än 2016 (€ 29,0 miljoner). Oikocredits resultat har i hög grad påverkats av att euron har stärkts mot dollarn och andra korrelerade valutor. Samtidigt har de negativa växelkursresultaten till stor del kompenserats av en intern fond som har upprättats för att kunna absorbera just sådana valutarisker. Det internationellt låga ränteläget har också lett till lägre intäkter i Oikocredits kreditverksamhet.

Kooperativet är väldigt glada över att deras nyaste fokusområde förnybar energi har vuxit med 23,4 procent (€ 49,1 miljoner) och utgör nu 5 procent av hela portföljen. Jordbruk står nu för 15 procent av portföljen (€ 147,4 miljoner) och inkluderande finans, däri mikrofinans, (€ 754,8 miljoner) fortfarande utgör majoriteten av portföljen på 76,9 procent. Kooperativets utvecklingsfinansportfölj minskade dock med 6,3 procent till € 981,7 million. Portföljens minskning var ett resultat av att euron stärkts eftersom huvuddelen av portföljen utbetalas i USD eller korrelerade lokala valutor.

Därutöver vidtog Oikocredit åtgärder för att förbättra kvaliteten av utvecklingsfinansportföljen med ett ökat fokus på balansering av risker och social och finansiell avkastning. Som ett resultat av detta låg den del av portföljen med störst risk (andel av kreditportföljen med mer än 90 dagar försenade betalningar) kvar lågt på 4,6 procent (2016: 4,5 procent).

Medan kreditportföljen krympte något, växte aktieportföljen med 16,9 procent och utgör nu 13,6 procent av portföljen, vilket ligger i linje med kooperativets mål att nå 15 procent av den totala portföljen innan 2021.

Oikocredit stödde dubbelt så många partnerorganisationer (100, upp från 45 under 2016) genom sina kapacitetshöjande program inom jordbruk, finansiella tjänster och klientresultat. Investeringar i dessa program ökade med 53 procent till € 845 500.

Starkt kapitalinflöde från en växande investerarbas
Oikocredits nettoinflöde av lånefonder ökade till € 117,4 miljoner (2016: € 94,3 miljoner) som förväntat. Dessutom nådde kooperativets medlemskapital över gränsen på en miljard (€ 1 012,4 miljoner). Tack vare dess medlemmar och stödorganisationer har kooperativets inflödesnätverk utvidgats med 2000 investerare till ca 56 000.

I enlighet med det ekonomiska resultatet kommer Oikocredits styrelse att föreslå en utdelning på 1 procent för 2017 till årsstämman i juni.


En ny strategi för att maximera samhällsförändring
För att kunna uppnå högsta möjliga sociala påverkan och bidra till positiv samhällsförändring förnyade kooperativet 2017 sin strategi och definierade därmed även nya verksamhetsmål.

Oikocredits VD Thos Gieskes sa: ”Idén till att starta Oikocredit fanns redan för 50 år sen. Vi är stolta över vårt track record som pionjärer inom utvecklingsfinansiering, med ett sammanlagt stöd till mer än 1 800 partners med € 3,3 miljarder sen vi officiellt grundades 1975.

”Men världen omkring oss är i ständig förändring och vi måste hela tiden anpassa vår strategi till dessa förändringar för att fortsätta kunna vara framgångsrika. I våra verksamhetsmål har vi definierat vår framtida roll som katalysator för ökad positiv samhällsförändring och social förändring för utsatta människor. Samtidigt vill vi fortsätta värna om miljön och skapa en god finansiell avkastning för våra globala investerare.”

Den nya strategin antas 2018 och kommer att leda till en ökad koncentration inom Oikocredits sektorer och marknader. Den kommer även att fokusera på att minska komplexiteten och öka effektiviteten genom en granskning av kooperativets processer och verksamhetsmodell. Strategins huvudsyften är att stärka organisationens kapaciteter, människor och system.

Sammanfattning av resultat:

  • Koncernens nettoresultat  € 18,4 miljoner
  • Totala tillgångar ökade med 0,9 % till € 1 220 miljoner
  • Utvecklingsfinansportföljen minskade med 6,3 % till € 981,7 miljoner
  • 100 partners, upp 122,2 % tack vare kapacitetshöjande program, totalt € 845 000; upp 72 % från € 490 000.
  • Nettoinflöde av lånefonder upp med € 23,1 miljoner till € 117,4 miljoner
  • Föreslagen 1 % utdelning
  • Investerare ökade med 2 000 till 56 000
  • Fullständig rapport finns på www.oikocredit.coop/annual-report

Oikocredits fullständiga årsredovisning 2017

« Tillbaka