Oikocredits årsstämma i Indien

Oikocredits årsstämma i Indien

Participants of AGM 201807 juli | 2018

Förra veckan ägde Oikocredits årsstämma rum i Chennai, Indien.  40 år efter att man gjorde sitt första lån i Indien höll kooperativet sitt andra årsmöte (sedan starten 1975) här.  Cirka 90 personer deltog i evenemanget som bestod av interna möten, evenemang med externa talare, besök på partnerorganisationer och så årsstämman den 14 juni.

Vid årsstämman valdes Eltjo Kok (Nederländerna) till styrelsen och Ruth Waweru (Kenya) valdes för en andra period.

Medlemmarna tackade Jacinta Hamann de Vivero (Peru), avgående styrelseordförande vars andra mandatperiod slutat, för hennes värdefulla bidrag till Oikocredit och hennes ledning i styrelsen under de senaste fyra åren. Förvaltningsrådet valde Karsten Löffler som ordförande och Anette Austin som vice ordförande.

Sex ledamöter valdes också till medlemsrådet vid årsstämman. Christiane Riffaud (Frankrike) valdes för första gången och fem ledamöter omvalades: Emmanuel Muhozi (Rwanda), Hans van Nie (Kanada), Huub Lems (Nederländerna), Polisi Baudoin Kivava (DR Congo) och Ulrike Chini (Tyskland).

Motioner godkända av årsstämman inkluderade styrelsens förslag att betala en utdelning på 1 procent samt förslaget att lägga till en övergångsklausul till bolagsordningen. Denna klausul ger styrelsen rätt att, om redovisningsreglerna ändras, justera den period för vilken ledningen kan upphäva inlösen av aktier, från nuvarande maximalt fem år till obestämd tid.

« Tillbaka