Från ull till strumpa - Ullproduktion i Uruguay

Från ull till strumpa - Ullproduktion i Uruguay

copa-uy-06_uruguay2.jpg17 maj | 2013

Att få vara med och dela vinsterna från hela produktionskedjan är viktigt för att producenter i utvecklingsländer ska kunna förbättra sin livssituation. Den relativt lilla vinst som kan tas ut på råvaran kommer den enskilda producenten till gagn, medan förädlingen ofta sker av större företag långt från det land där råvaran produceras.

Cecilia Maroño, ansvarig för Oikocredits kontor i Uruguay har bestämt sig för att ändra på detta och har under de senaste 6 åren engagerat sig i landets ullproduktion.

Cecilia, Oikocredit finansierar COPAGRAN, Central Lanera Uruguaya och Manos del Uruguay. Vilka är fördelarna med att finansiera alla parter värdekedjan? ”Ull är en av Uruguays mest traditionella produkter och den är starkt kopplad till utvecklingen av våra landsbygdsområden. Dessutom är det jordbrukarna med de allra lägsta inkomsterna som ägnar sig åt fårskötsel. Genom vår finansiering av hela produktionskedjan möjliggör vi för de fattigaste producenterna att få del av vinsterna som uppstår när råvaran förädlas från ull till plagg, filtar och mattor. Om ullen hade exporterats som råvara hade endast fårskötseln gynnats.”

Finansieringen av Manos del Uruguay och COTAM krävde avsevärd tid och ansträngning från din sida eftersom de hade så begränsade kunskaper om företagande. Hur skulle du beskriva Oikocredits partnerskap med dem idag? "Det har varit en stor glädje att kunna stödja Manos & COTAMs kvinnor. Samtliga inblandade har ett otroligt smittande engagemang. Vi började arbeta med dem eftersom de inte hade tillgång till det ordinarie finansiella systemet. Manos försöker ge så mycket som möjligt tillbaka till sina hantverkare i COTAM. Idag är jag kontinuerligt i kontakt med Manos och det är alltid spännande att besöka deras butik i centrala Montevideo och se de underbara textilier som de producerar."

Du har varit landansvarig i flera år nu. När är ditt arbete som mest inspirerande? "Bland de mest givande stunderna är när en partner betalat av sin kredit. Det är väldigt betydelsefullt för våra partners att avsluta ett engagemang, att ha fullgjort alla sina förpliktelser och ha skapat något – ett hållbart företag."

Jordbrukskooperativet COPAGRAN samlar in ull från medlemmarnas får. Ullen levereras till Central Lanera Uruguyana, ett annat kooperativ som bearbetar ullen och spinner garn. Garnet säljs sedan till Manos del Uruguay som är en kvinnoorganisation inom rättvis handelsrörelsen. Manos del Uruguay designar kläder och hemtextilier som sedan stickas och vävs av kvinnokooperativet COTAM (Cooperativa Artesenal Tambores). Låter det komplicerat? Inte alls. Istället innebär det att både produktionen och förädlingen av råvaran ull stannar hos jordbrukare och hantverkare på landsbygden i Uruguay.

« Tillbaka