Vässar insatserna i olika fokussektorer och stärker partner

Vässar insatserna i olika fokussektorer och stärker partner

thos-1(srgb).jpg09 augusti | 2019

Nu när vi är på väg in i det andra halvåret ger Oikocredits VD, Thos Gieskes, oss en uppdatering om de senaste händelserna i kooperativet. Han förklarar hur vi vässar insatserna i våra fokussektorer och går längre än finansiering för att stärka sätten som vi stödjer våra partner på, med strävan att förstärka deras verksamheter och nätverk.

Intervjun behandlar även årets årsstämma som hölls i juni, och erbjuder en förhandstitt i vår kommande rapport om social påverkan som publiceras i september.

Vilken är skillnaden mellan Oikocredit vid starten 1975 och nu?

Den största skillnaden är storleken. I början var vi en relativt liten rörelse. Vi hade storslagna idéer om att bidra till en skillnad i livet för människor med låga inkomster, men det fanns mycket begränsade penningbelopp att tillgå. Vi började med hjälp av finansiering från kyrkomedlemmar och insåg att genom en större investerarbas kunde vi nå många fler människor. Det är faktiskt rätt anmärkningsvärt att se hur vi har växt från några kyrkomedlemmar till dit vi är idag. Vi skulle kunna fylla en arena med våra 57 000 investerare.

Nuförtiden är investering med social påverkan mycket mer förekommande än när Oikocredit startades 1975. Vad skiljer Oikocredit från andra investerare med social påverkan?

Oikocredit har alltid, och kommer alltid, att handla om fokuset på social påverkan. Det är skälet till att vi existerar. Vi ser att det finns ett större intresse för social påverkan och att samhället i sin helhet vill ta mer ansvar, men Oikocredit vill inte bara ta ansvar. Vi vill verkligen att våra investeringar ska ha så stor social påverkan som möjligt, samtidigt som vi erbjuder en rimlig finansiell avkastning. Så även om en del organisationer har antagit denna ansats, har vi arbetat så sedan starten.

Berätta lite om de senaste händelserna och utvecklingen på Oikocredit?

I ett led i vår uppdaterade strategi, ligger vårt fokus på att tillföra mer värde till våra partner. Tillsammans med dem vill vi hitta lösningar på problem som påverkar utvecklingen av deras verksamhet.

Förut finansierade vi starten på våra partners verksamhet och sedan stödde vi dem gradvis med våra kapacitetsbyggande initiativ. Och även om vårt kapacitetsbyggande stöd fortsätter att växa, vet vi att det finns mer att göra för att stödja våra partner. Vi tittar nu på hur vi kan hjälpa till med att lösa strategiska problem som deras verksamheter ställs inför.

Ta till exempel hållbar kakao, om jordbrukarnas inkomster inte ökar, måste vi ta reda på varför. Och för att göra det måste vi titta på hela värdekedjan för att se vilka problemen är och hur vi kan hantera dem. För det krävs ökade inkomster för att de ska kunna förbättra sina liv. Så det handlar inte bara om finansiering, eller kakao, utan problem måste tas itu med från många olika håll om vi verkligen ska göra en skillnad i människors liv. Det är det som vi ska göra och kommer att fortsätta göra för att kunna stödja våra partner bättre.

Oikocredit höll precis sin årsstämma i Nederländerna. Vad diskuterades och vilket var utfallet?

Detta är den tredje årsstämman som jag deltar på och den var verkligen givande. Jag gillade att se hur upplyfta människor var inför framtiden.

Våra medlemmar har varit extremt förstående och stödjande när Oikocredit har genomgått ett antal förändringar i samband med genomförandet av den uppdaterade strategin för att förbättra de finansiella resultaten. Folk ser vart vi är på väg och de är entusiastiska över att följa med på resan.

Med denna tillmötesgående och positiva inställning fanns det gott om utrymme för att diskutera vad som händer i världen och vad Oikocredit gör för att bidra till en skillnad. Vi diskuterade även olika teman som exempelvis Oikocredits nya fokus på fintech (finansiell teknik).

Ledningsgruppens förslag om en utdelning på 1 % bifölls även. Det fanns inte särskilt mycket debatt kring detta, och jag tror att det beror på att vi har en regelbunden dialog med våra medlemmar om den finansiella ställningen och hur vi tar itu med olika problem inom vår uppdaterade strategi.

Vad tycker Oikocredit känns upplyftande när man fortsätter att genomföra den uppdaterade strategin?

Vi tycker alltid att det är spännande att hitta nya partner som hjälper människor i samhällen med låga inkomster att förverkliga sina liv och drömmar. Och därför känns det extra upplyftande att kunna tillföra mer värde till våra partner, som jag nämnde tidigare. Det finns en stark önskan om att stödja våra partner på bästa möjliga sätt, särskilt bland våra kollegor som är arbetar nära partnerna i regionerna.

Sedan, och jag vet att detta är mycket mer tekniskt, men personligen tycker jag att det är jättespännande med processerna som vi förbättrar. Det är fantastiskt att se hur människor i hela organisationen också delar önskan att förbättra saker. Med våra nya processer på plats kommer vi att kunna stödja våra partner på ett bättre och effektivare sätt. Vi blir även kvickare och smidigare och det är upplyftande. Dessutom blir vi bättre på att följa våra partner. Vi avser inte att övervaka dem utan att leverera deras sociala uppdrag. Samtidigt vill vi sprida mer om det enastående arbete som våra partner utför till våra medlemmar, investerare och det större nätverket för investeringar med social inverkan.

Finns det några områden som återspeglar vart Oikocredit är på väg och hur det skiljer sig från den tidigare vägen?

Något nytt för oss skulle vara förändringarna i vår strategi gällande förnybar energi. När vi startade 1975 la inte de flesta så stor notis om vad som händer med jorden. Men nu är det ett stort bekymmer och något centralt i vår verksamhet.

Vi vill inte bara investera i projekt för miljön, utan även se till att våra investeringar inom detta område görs med socialt hänsynstagande. Det finns många stora projekt inom förnybar energi som finansieras, men det som verkligen behövs är ren energi för samhällen med låga inkomster. Ett utmärkt exempel på detta är ett nytt område för oss: ren matlagning. Nästan 4 miljoner människor dör i förtid på grund av sjukdomar kopplade till luftföroreningar från matlagning, och de flesta av dem är de som lever på lägst inkomster. Ren matlagning är inte bara bättre för miljön, utan det kan även rädda liv, och det är där som vi vill investera.

Ett annat område där vi gjort förändringar, som jag tidigare berättade, är hur vi nu tittar på hela värdekedjan för våra jordbrukspartner. Vi brukade vara stolta över att erbjuda finansiellt stöd till kooperativ och småjordbrukare, eftersom ingen ville finansiera dem men det gjorde vi. Men vi har insett att det räcker inte. Vi ser att små kooperativ och jordbrukare ställs inför stora ekonomiska utmaningar, vilket gör att de har svårt att överleva. En hel del av detta handlar om de många ineffektiviteterna inom jordbrukets värdekedja, och det är ett område där vi kan erbjuda insikt och stöd.

Det är även centralt för oss att titta på den miljömässiga aspekten inom jordbruk, eftersom det tar upp stora mängder av jordens resurser. Men samtidigt äter världen en hel del. Så vi hjälper våra partner att bli effektivare med vatten- och resursförbrukning.

Varför ska folk bry sig om Oikocredits arbete när det finns så många problem i världen?

Det är trist men sant att det finns många brådskande problem som vi måste kämpa mot, men jag skulle vilja säga att Oikocredit arbetar med ett av de största. Enligt mig finns det en koppling mellan många problem. Ta klimatförändringar som ett exempel, bland de som är värst drabbade av dessa återfinns de som vi arbetar för. Så det är därför som vi även tar itu med miljöproblem när vi bedriver vårt arbete.

Men det är viktigt att komma ihåg att du inte behöver begränsa dig till en fråga. Välj ett antal som du tycker är värdiga och bland dessa bör arbetet som Oikocredit utför återfinnas.

Dessutom ber Oikocredit om investeringar. Det vi säger är att om du vill att dina pengar ska gå till något välgörande när du inte behöver dem, låt oss då förvalta dem. Och när du vill ha tillbaka dina pengar, då har vi uträttat stora saker med dem. Och även om vi fokuserar på investeringar, är det självklart också välkommet med donationer för att bidra till finansieringen av våra kapacitetsbyggande program.

Om alla gör något gott med sina pengar, då kan vi nå många människor.

Oikocredit gör sig redo att publicera sin rapport om social inverkan i september, kan du ge oss en förhandstitt på vad som kommer att ingå?

I årets rapport framgår det att våra partner nådde 38 miljoner slutliga låntagare under 2018. Det är en ökning från 36 miljoner under 2017. Även antalet landsbygds- och kvinnliga kunder som våra partner nådda ökade.

Dessutom är vi nöjda med att inom förnybar energi ökade antalet hushåll med tillgång till ren energi från 15 600 till 71 700 under 2018.

Beträffande själva rapporten är det en ny version som kombinerar rapporten ”Social and Environmental Performance Report” och publikationen ”At A Glance publication”. Layouten är ny med mer infografik för att bättre visa våra indikatorer.

Det finns även ett nytt avsnitt där vi pratar om vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål och ett avsnitt ägnat kapacitetsbyggande, eftersom det är ett allt viktigare område för vårt arbete.

Dessa är bara några höjdpunkter från 2018 års rapport, och vi ser framemot att få visa mer i september.

« Tillbaka

Arkiv > 2019 > augusti

No items found