Oikocredit rapporterar positiva resultat och partnernöjdhet

Oikocredit rapporterar positiva resultat och partnernöjdhet

CHAJU-GT-143.jpg19 mars | 2020

Amersfoort, Nederländerna – Oikocredit, det världsomfattande kooperativet som investerar med socialt ansvarstagande, publicerade idag sitt årsresultat för 2019. Kooperativet har kommit långt gällande att effektivisera sin affärsmodell, bibehålla investerarnas förtroende och har erhållit positiv feedback från de organisationer som det finansierar.

Resultaten i korthet:

 • Koncernens nettoresultat: € 14,3 miljoner (2018: € 1,3 miljoner)
 • Koncernens totala tillgångar: € 1 310,4 miljoner (2018: € 1 292,9 miljoner)
 • Utvecklingsfinansiering - portfölj: € 1 064,6 miljoner (2018: € 1 046,6 miljoner)
 • 75 nuvarande och potentiella partners som drar nytta av en kapacitetsuppbyggnad om € 0,7 miljoner (2018: € 0,9 miljoner).
 • Totala tillgängliga medel för investering: € 1 271,2 miljoner (2018: € 1 228,2 miljoner)
 • 59 000 enskilda och institutionella investerare (2018: 57 000)
 • Föreslagen utdelning på 1 % (såsom 2018)

  EFC-ZM-20.jpg

  Förbättrad ekonomisk utveckling

  Oikocredits finansiella resultat stärktes under 2019 med ett nettoresultat på 14,3 miljoner euro (en ökning från 1,3 miljoner euro 2018). Minskade driftskostnader, förbättrade marginaler på nya lån samt försäljningen av tre aktieinvesteringar bidrog till att förbättra resultatet. Koncernens totala tillgångar ökade till € 1 310,4 miljoner (från € 1 292,9 miljoner). Oikocredits verkställande styrelse, med stöd från styrelsen, kommer att föreslå en utdelning på 1% för 2019 till kooperativets medlemmar vid årsstämman i juni 2020.

  Stabil tillväxt i utvecklingsfinansiering

  Oikocredit syftar till att förbättra levnadsförhållandena för låginkomsttagare genom att finansiera partnerorganisationer som huvudsakligen arbetar med ekonomisk inkludering (inklusive mikrofinansiering), jordbruk och förnybar energi. I slutet av 2019 hade organisationen ökat sin utvecklingsfinansieringsportfölj till € 1 064,6 miljoner (från € 1 046,6 miljoner 2018) och arbetade då med 674 partners i 65 länder.

  Finansieringen för partners inom segmentet finansiell inkludering ökade till € 826,3 miljoner (från €796,2 miljoner 2018). Jordbrukssektorn växte till € 172,3 miljoner (från € 168,8 miljoner). Förnybar energi ökade till € 52,1 miljoner (från € 48,4 miljoner) med större tonvikt på mindre projekt med direkta sociala fördelar för samhällen. Finansieringen för andra sektorer minskade till € 17,2 miljoner (från € 32,2 miljoner) i linje med Oikocredits uppdaterade strategi, som fokuserar på ekonomisk inkludering jordbruk och förnybar energi. Den totala portföljen omfattar både lån (86,0 % av utvecklingsfinansieringen, jämfört med 84,5 % 2018) och aktieinvesteringar (den senare minskade något till 14,0 %; 15,5 % 2018).

  Portföljkvaliteten förblev generellt god, men i jordbruksportföljen förblev andelen osäkert kapital med hög risk (PAR 90: andelen av kreditportföljen med betalningar med mer än 90 dagar förfallna) förhöjd. Medan Oikocredit bromsade tillväxten i finansieringen i flera jordbrukssektorer för att hantera denna risk, fortsätter företaget att stödja jordbrukspartners på grund av de stora fördelarna för små jordbrukare och låginkomsttagare på landsbygden.

  Partners uppskattar socialt fokus

  Social restultatstyrning är central i Oikocredits modell för utvecklingsfinansiering, inklusive en omsorgsfull utvärdering av partners samt en styrning mot både social- och miljöfrämjande hållbarhet. Oikocredits femte undersökning av partnernöjdhet fann att partners uppskattar kooperativets sociala fokus, kundservice, personalkompetens och långsiktiga engagemang.

  Oikocredit tillhandahåller kapacitetsuppbyggnad för att hjälpa partners att bygga upp en styrka och skapa ett socialt ansvarstagande. År 2019 spenderade organisationen € 0,7 miljoner (2018: € 0,9 miljoner euro) för kapacitetsuppbyggnad för 75 nuvarande och potentiella partners i 24 länder.

  Antalet investerare växer

  Antalet individer och institutioner som investerar i Oikocredit direkt eller via Oikocredits stödföreningar och Oikocredit International Share Foundation ökade med cirka 2 000 år 2019 till 59 000 (ökning 2018: 1 000). Kooperativet ökade sitt medlemskapital med 4,4 % till € 1 129,8 miljoner (€ 1 082,5 miljoner 2018) och fortsatte sitt nettoinflöde från medlemmar och bankpartners (€ 38,4 miljoner, ned från € 77,9 miljoner 2018). Med tillräckligt med finansiering från medlemmarna för sina finansieringsbehov, minskade Oikocredit inflödet från bankerna.

  Bättre rustade för framtiden

  År 2019 fortsatte Oikocredit att implementera sin strategi för 2018-2022 och slutförde omstruktureringen. Thos Gieskes, VD på Oikocredit, kommenterade: ”Med ett förnyat fokus och en smidigare operativ modell är vi nu bättre rustade att tjäna våra partners, medlemmar och investerare med både ökad styrka och självförtroende. Vi är mycket glada över att ha kunnat välkomna 2 000 nya investerare och att vår senaste undersökning visar hur mycket våra partners uppskattar våra tjänster.

  ”Under 2020 kommer vi att fortsätta förbättra hur vi arbetar och vi ser fram emot att fortsätta att tjäna både de som anförtror oss sina medel och de låginkomsttagare vi stöder för att förbättra deras livskvalitet.”

  Mer information finns i Oikocredit årsredovisning 2019 som publicerades i början av april 2020.

  Bevakning av den aktuella situationen

  Medan Oikocredit fortsätter sitt arbete år 2020 följer företaget noggrant situationen kring det nya coronaviruset och bedömer de potentiella effekterna för Oikocredits affärsverksamhet dagligen. Kooperativet förblir operationellt och följer de riktlinjer för folkhälsa som utfärdats av myndigheterna i de länder där det arbetar, där personalens hälsa och säkerhet är högsta prioritet. Beredskapsplaner finns tillgängliga för att hantera stora operativa händelser, om de skulle inträffa. Oikocredit fortsätter även att bevaka situationen med partners och stödjer dem där det är möjligt. Medlemmar och investerare kommer att få regelbundna uppdateringar via Oikocredits webbplats(www.oikocredit.coop).

  Thos Gieskes, VD på Oikocredit, kommenterar: "Såsom har varit fallet under Oikocredits 45-åriga historia är även fortsatt våra utsikter och det stöd vi erbjuder våra partners långsiktigt och socialt ansvarstagande samt finansiell hållbarhet vår prioritering. Med vår långa erfarenhet på tillväxtmarknader och vår lokala närvaro är vi övertygade om att vi kommer att kunna fortsätta vårt arbete i dessa osäkra tider.”

  Om Oikocredit

  Oikocredit är ett världsomfattande kooperativ som investerar med socialt ansvarstagande och har över 40 års erfarenhet av att finansiera organisationer verksamma inom finansiell inkludering, jordbruk och förnybar energi. Oikocredits lån, aktieinvesteringar och kapacitetsuppbyggnad strävar efter att ge möjlighet till människor med låga inkomster i Afrika, Asien och Latinamerika att väsentligen förbättra sin levnadsstandard. För mer information: www.oikocredit.coop.

   

  Meddelande till redaktörer:

  För mer information, vänligen kontakta Ulrike Haug, kommunikationschef, Oikocredit International: Telefon: +31 6 25 65 53 75 eller e-post: uhaug@oikocredit.org

   

« Tillbaka