2012 ett positivt år för Oikocredit - med goda finansiella och sociala resultat

2012 ett positivt år för Oikocredit - med goda finansiella och sociala resultat

11 mars | 2013

PRESSMEDDELANDE

Sociala investeraren och globala kooperativet Oikocredit lämnar ett positivt resultat för helåret 2012, både avseende finansiella och sociala nyckeltal. Oikocredit fortsatte att fokusera på länder i Afrika, jordbrukssektorn på flera kontinenter och sådana finansiella tjänster som fattiga människor utestängs från av vanliga banker. Beviljade lån nådde nya rekordnivåer under 2012 och uppgick till 234 miljoner euro, en ökning med 11procent från året innan. Nya investeringar i aktiekapital räknas in i beviljade lån och uppgick till 12,5 miljoner euro.

Oikocredit är en av världens största investerare i utvecklingsfinans med privat kapital och med fattigdomsbekämpning som mål. Kapitalet går till krediter och aktieinvesteringar i totalt 854 mikrofinansinstitut, kooperativ, små och medelstora företag och Fairtrade-organisationer i 67 utvecklingsländer.

Bruttoinflödet av kapital från medlemmar och investerare uppgick under 2012 till 60,9 miljoner euro, en ökning med 35 procent från 45 miljoner euro år 2011. Under 2012 tillkom 3 000 nya investerare, vilket innebär att det totala antalet nu är 48 000 runt om i världen. I Sverige uppgår antalet investerare idag till knappt 500. Investerarna delar på Oikocredits nettoresultat om 22,9 miljoner euro, där styrelsen föreslår en utdelning på 10,5 miljoner euro eller 2 procent. Med tanke på osäkerheten på marknaden i många länder, kommer återstående del av nettoresultatet läggas till reserverna för att stödja Oikocredits sociala uppdrag.

Portföljen för utvecklingsfinansiering ökade till 530 miljoner euro, en ökning med 2 procent från 520 miljoner euro 2011. Ökningen var lägre än förväntat på grund av en svagare euro och nedskrivningar av krediter i den indiska delstaten Andhra Pradesh. Trots utmaningar i mikrofinanssektorn fortsatte Oikocredit sitt sociala åtagande att erbjuda finansiella tjänster till människor som står utanför den reguljära finansmarknaden. Det långsiktiga arbetet att förbättra villkoren inom mikrofinanssektorn fortsatte oförminskat, med åtgärder mot bland annat överskuldssättning och oansvarig prissättning.

Åtagandet gentemot kunderna
Under hela 2012 fortsatte Oikocredit sitt åtagande att förbättra mätning, utvärderingar och uppföljning av verksamhetens sociala effekter. En annan viktig del var stödet till projektpartners för kapacitetsuppbyggnad och teknisk assistans. Att tillvarata projektpartners behov och intressen förblev högprioriterat, med utveckling av sociala mentorprogram för mikrofinanspartners som en viktig del. Under året ökade Oikocredit utbetalningen av medel för kapacitetsuppbyggnad till 2,7 miljoner euro, vilket gett möjlighet att stödja mer än 90 initiativ med särskilt fokus på jordbrukssektorn.

Fokus på jordbruk
Eftersom småodlare tillhör världens mest utsatta grupper, fortsatte Oikocredits fokus på jordbruket under 2012. Under året godkände Oikocredit 25 miljoner euro i nya lån till 38 jordbrukspartners. Totalt 35 miljoner euro betalades ut i krediter till jordbrukssektorn, inklusive stöd till ekologiskt jordbruk och förädling av jordbruksprodukter. Oikocredit har som mål att öka andelen finansiering av jordbruket under de kommande åren.

Outlook 2013
Under 2013 har Oikocredit som mål att öka finansieringen i Afrika, till jordbrukssektorn på olika kontinenter samt att öka tillgången på finansiella tjänster för fattigdomsbekämpning. Mentorprogrammet för sociala effekter (Social Performance) kommer att utökas till fyra nya länder och ett fortsatt noggrant urval av nya projektpartners i förhållande till både social och ekonomisk utveckling kommer också att fortsätta att ha hög prioritet för Oikocredit.

För mer information kontakta Cecilia Näsman, VD Oikocredit Sverige, på +46 (0) 76 8000 809, e-post cnasman@oikocredit.org eller Kawien Ziedses des Plantes, Informationsansvarig Oikocredit International, på +31 (0) 33 422 40 40 / +31 (0) 6 54722324, e-post kziedsesdesplantes@oikocredit.org

Internet: www.oikocredit.se / www.oikocredit.coop

« Tillbaka