Kakaokooperativet Kuapa Kokoo i etern

Kakaokooperativet Kuapa Kokoo i etern

23 januari | 2013

Hur kommunicerar man med 65.000 medlemmar, som många bor djupt inne i regnskogen och inte kan läsa eller skriva? Detta har varit en stor utmaning under de senaste åren för Kuapa Kokoo, en Fairtrade-partner till Oikocredit i Ghana. Den bästa lösningen för bönderna visade sig vara att kooperativet tar över i etern - en timme i veckan.

I november 2012 lanserade Kuapa Kokoo ett åtta veckors radioprogram, "The Hour", för att kommunicera viktig information inom kooperativet men också för att få kontakt med både befintliga och blivande medlemmar. Innan lanseringen av radioprogrammet var Kuapa Kokoo beroende av sina uppsökande team för att regelbundet ha kontakt med regionerna. Detta har varit en långsam och mödosam metod, som inneburit att informationsspridning och feedback tagit lång tid.

Radio öppnar för gemensamt forum

Radio är populärt och lättillgängligt i Ghana, därför bestämde Kuapa Kokoo att det skulle vara ett bra sätt att öppna ett forum för att förena sina medlemmar. Med hjälp av chokladproducenten Divine Chocolate, där Kuapa Kokoo är delägare och levererar sin kakao till, utvecklade man ett radioprogram som både skulle attrahera och vara värdefullt för kooperativets landsomfattande publik.
En timme i veckan informerade radioprogrammet lyssnarna om Fairtrades roll för kooperativet, om jordbruksfrågor och metoder och ökade också medvetenheten om Kuapa Kokoos program mot barnarbete.

Kuapa kokoo informerar

Syftet med radioprogrammet är att se till att medlemmarna är informerade om vad Kuapa Kokoo gör för jordbrukarna och vad som är fördelarna med att vara medlem, aspekter som starkt skiljer kooperativet från andra kakaoföretag i Ghana. Programmet är uppdelat i olika delar, där den mest populära delen är när man kan ringa in till programmet. Under de åtta veckor programmet först sändes, fick man in 84 samtal från odlare som delade sina berättelser med andra medlemmar.

Ny serie planeras

Radioprogrammet blev en stor framgång i Ghana, eftersom människor som är geografiskt isolerade givits en plattform för kommunikation och information, kunskap, en känsla av samhörighet och även en röst. Kuapa Kokoo och Divine Chocolate har fått mycket positiv feedback om programmet och planerar nu för en ny serie program våren 2013.

 Kuapa Kokoo och Divine Chocolate är båda projektpartners till Oikocredit.

« Tillbaka